„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Pielgrzymka w Roku Jadwiżańskim do Trzebnicy, Legnickiego Pola i LegnicyWyjazd w sobotę 27 maja o godz. 5:50 (parking przed kościołem przy Czarnoleskiej), powrót po godz. 20. W programie oprócz Trzebnicy, zwiedzanie: Legnickiego Pola oraz Legnicy (Sanktuarium św. Jacka – miejsce cudu eucharystycznego, Kaplica Zamku Piastowskiego, Mauzoleum Piastów, Legnicka Katedra). Koszt wraz z obiadem 70 zł. Zapisy w zakrystii.