„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • W duchu wdzięczności…W poczuciu wdzięczności wobec śp. ks. Jerzego Gniatczyka przystępujemy do finalizacji wzniesienia pomnika na grobie drugiego Proboszcza naszej Wspólnoty parafialnej. Szczegóły w Aktualnościach.