„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Adwent - Roraty anno Domini 2018Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie w tym tygodniu sprawujemy we wtorek i w środę o godz. 18:00. Dzieci i dorosłych zapraszamy z lampionami.