„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Nabożeństwa pasyjneNabożeństwo Drogi krzyżowej przeżywamy w piątki o godz. 17:00 (od kwietnia o godz. 18:00), Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17:00.