„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • W duchu wdzięczności…Tablica pamiątkowa na rocznicę śmierci ks. Jerzego Gniatczyka oraz budowa pomnika na Jego grobie. Więcej informacji znajdziesz w Aktualnościach. W rocznicę śmierci przypadającą 19 X 2016 r. sprawowana będzie uroczysta Msza św. poprzedzona wspomnieniem osoby Zmarłego oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rozpoczęcie o godz. 18:00.