„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • ADWENT A.D. 2017W czasie radosnego i pobożnego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, możemy uczestniczyć w Mszach św. zwanymi RORATAMI. Odprawiać je będziemy we wtorki, środy i czwartki (godz. 18:00).