„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Śmierć i pogrzeb śp. ks. Marka Mikicionka - proboszcza parafii CzernicaW nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że dnia 15 lutego 2019 r. w 61. roku życia, w 34. roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. KSIĄDZ KANONIK MAREK MIKICIONEK. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco: - 20 lutego 2019 roku (środa): godz. 17.00 eksporta do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czernicy; godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Marka Mendyka; po Eucharystii modlitewne czuwanie przy zmarłym. - 21 lutego 2019 roku (czwartek): od godz. 10.30 oficjalne przemówienia i pożegnania; godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Michała Archanioła w Czernicy pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego; po Eucharystii obrzędy ostatniego pożegnania i złożenie ciała do grobu. Zmarłego Prezbitera polecamy modlitwom- Legnicka Kuria Biskupia.