„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Pomagając bliźniemu swemuRada Parafialna podjęła decyzję, aby zwrócić się do wiernych naszej parafii z prośbą o pomoc w zdobyciu środków na kosztowne leczenie pana Zdzisława Królikowskiego –małżonka pani Doroty prowadzącej nasz chór parafialny (chodzi o kwotę 15 tys. euro). Dlatego w sobotę i niedzielę (25 i 26 XI) po Mszach św. członkowie Rady, będą kwestować przy wyjściu z kościoła. Wpłat można też dokonywać na konto parafialne z zaznaczeniem, że są to środki na leczenie dla pana Zdzisława. Za każdy dar serca z góry dziękujemy!