„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Różaniec do granic: 7 X 2017 r.Szczegółowe informacje wraz z Komunikatem Konferencji Episkopatu Polski oraz Komunikatem Biskupa Legnickiego znajdziemy w Aktualnościach.