„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
2019 WP 010

2019-04-20 Wielkosobotnie święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy koszyki wielkanocne z potrawami. Wg polskiej tradycji  jest to 7 potraw: chleb – symbol Ciała Chrystusa, sól – symbol oczyszczenia i prawa, wędliny – symbol zdrowia i płodności,  jajka – symbol odradzającego się życia, chrzan symbol siły fizycznej, ciasto symbol umiejętności i doskonałości oraz baranek wielkanocny z ciasta.

2019 WP 011

2019-04-19 Liturgia Wielkiego Piątku

O godzinie 19 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku od symbolicznego oddania hołdu Jezusowi przez kapłana leżącego krzyżem. Po czytaniach chór Juda Cantores odśpiewał tekst męki Pana Naszego wg Św. Jana. Podczas homilii Ks. Mariusz nawiązał do tragicznego wydarzenia z ostatnich dni: pożaru Katedry Notre Dame w Paryżu. Mimo szalejącego ognia, krzyż przy ołtarzu nie uległ zniszczeniu i przejmująco błyszczy na tle spalonych szczątków dachu kościoła. Nasuwa się powiedzenie łacińskie: stat crux dum volvitur orbis  (czyli świat przemija, a krzyż trwa).

2019 Smol JG004

14-04-2019 Niedziela Palmowa

W niedzielę o godz. 11:00 pod piekarnią przy ul. Czarnoleskiej 5 odbyło się uroczyste błogosławieństwo przyniesionych palm wielkanocnych, po czym w  stronę naszej świątyni wyruszyła uroczysta procesja upamiętniająca triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na oślęciu. Mimo radosnego nastroju, podczas mszy św. czytana jest Męka Pańska. Liturgię uświetnił śpiew chóru parafialnego Juda Cantores.

Wielki Post, rozważania Drogi Krzyżowej

W Wielki Post przeżywamy wiele praktyk i ćwiczeń mających na celu większe zbliżenie się do Boga poprzez piątkowe rozważania Drogi Krzyżowej, niedzielne nabożeństwa pasyjne Gorzkich Żali, rekolekcje wielkopostne, post, modlitwę i jałmużnę. Odmawiamy sobie często słodyczy lub rozrywek. Przynosi to dobre skutki i pełniejsze przeżycie tego pięknego okresu jak i następujących po nim największych świąt Triduum Paschalnego. Nie zmarnujmy tego okresu zadumy i nawrócenia, aby cały rok był owocny.

M. Ludorowski