„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Drodzy Rodzice,

W związku z zaistniałą w kraju trudną dla nas wszystkich sytuacją oraz Państwa licznymi pytaniami dotyczącymi przystąpienia przez Dzieci do sakramentów: I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej, informuję, że uroczystość nie może się odbyć w zaplanowanym terminie.

Zależy mi przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie Państwa, Waszych Dzieci i Rodzin, ono jest teraz najważniejsze. Dlatego też, jeżeli pozwoli nam na to sytuacja i będziemy mieć pewność, że nic nikomu już nie zagraża, pragnę, aby uroczystość I Komunii Świętej odbyła się 13 września 2020r. o godz. 11.00.

Liczę na zrozumienie tej decyzji, która podyktowana jest troską o Dzieci i Państwa Najbliższych.

Bardzo proszę o odebranie strojów z pracowni krawieckiej. 

Z zapewnieniem o pamięci modlitewnej

  ks. dr Tomasz Biszko

  Administrator Parafii

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH Z NASZEJ PARAFII

DRODZY PARAFIANIE

W związku z wprowadzeniem III etapu znoszenia ograniczeń związanych                     z koronawirusem, od 17 maja w naszym kościele, może uczestniczyć                 w celebracjach Mszy świętych i nabożeństw maksymalnie 50 osób,                w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną.

Zachęcam do łączności z Parafią przez codzienną transmisję Mszy św. z naszego kościoła o godz. 18.00,   a w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30

http://parafiaczarne.pl/kosciol-on-line/ 

Dziękuję także wszystkim parafianom, którzy poprzez przelew bankowy włączyli się w troskę o utrzymanie parafii. Osoby, które pragną się włączyć w materialne utrzymanie naszego kościoła zachęcam do wpłat na konto parafialne. 

Santander Bank Polska
46 1090 1926 0000 0001 3184 1706  

Bóg zapłać.

Zapewniam o modlitwie.

ks. dr Tomasz Biszko
Administrator Parafii

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH Z NASZEGO KOŚCIOŁA

DRODZY PARAFIANIE,

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ograniczonej ilości osób na Mszy św. w kościele zachęcam do łączności z Parafią przez codzienną transmisję Mszy św. z naszego kościoła o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30

http://parafiaczarne.pl/kosciol-on-line/

Osoby uczestniczące we Mszy św. przez internet, tv, radio itp. i pragnące przyjąć Komunię św. zapraszam w każdą niedzielę w godz. 13.30 - 14.00. 

Dziękujemy także wszystkim parafianom, którzy już poprzez przelew bankowy włączyli się w troskę o utrzymanie parafii. Nowe osoby, które korzystają z dyspensy,            a chciałyby wesprzeć materialnie funkcjonowanie naszej parafii proszę o dar serca na nasze konto parafialne. 

Bank Zachodni WBK
46 1090 1926 0000 0001 3184 1706 

Bóg zapłać.

 

                                                                                                     Zapewniam o modlitwie. 

                                                                                                          Ks. Tomasz Biszko

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA WE MSZACH ŚWIĘTYCH

Drodzy Parafianie! 

W związku ze zmianą regulacji dotyczących zgromadzeń,  informuję, że we Mszy św. może uczestniczyćmaksymalnie 5 osób, poza osobami posługującymi.  Z tego powodu prosimy, aby na Mszę św. przychodziły tylko osoby, które zamówiły intencję mszalną.

Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza na różańcu codziennie o godz. 20:30 i prosimy, aby dostosować się do wprowadzonych obostrzeń.

DROGA KRZYŻOWA W DOMU

W duchu odpowiedzialności, zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa Legnickiego, odwołaliśmy nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Zachęcamy gorąco w tym trudnym dla wszystkich czasie do indywidualnego odprawiania nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątki i Gorzkich Żali w niedzielę. Korzystajmy również z uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i radiowych.

Odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej nieśmy pod krzyż Chrystusa świat pogrążony w epidemii, ofiary śmiertelne i zarażonych, nieśmy pod krzyż Chrystusa odpowiedzialnych za narody i za wspólnotę Kościoła na czele z Papieżem Franciszkiem. Złączmy z tym krzyżem pełną poświęcenia pracę lekarzy, pielęgniarek i służb medycznych. Powierzajmy Ukrzyżowanemu naszych bliskich i znajomych oraz naszą życiową drogę przez doczesność do wieczności.

ZACHĘCAMY DO ODPRAWIENIA DROGI KRZYŻOWEJ W DOMACH WSPÓLNIE Z RODZINĄ. OTO TEKST ROZWAŻAŃ, KTÓRE PRZYGOTOWAŁ  ŚP. KS. PIOTR PAWLUKIEWICZ .

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mrUQMxsCeA

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej online

Dziś piątek. W Wielkim Poście ten dzień przeżywany jest w szczególny sposób, zwłaszcza przez udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Jednak ze względu na panującą pandemię wirusa, oraz zalecenia księży biskupów, aby nie gromadzić się w kościołach, a duchowo łączyć się ze wspólnotą, możemy uczestniczyć w nabożeństwie poprzez łącza internetowe.