„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • KOŚCIÓŁ – program ikonograficzny

KOŚCIÓŁ – program ikonograficzny

Strona w budowie…
W tym miejscu zamieszczony zostanie opis programu ikonograficznego naszego kościoła. 

Na początek zdjęcie z opisem postaci znajdujących się w „Drzewie życia”, w nadstawie ołtarzowej. 

Obrazy wykonane zostały w roku 2004 przez Andrzeja Boja Wojtowicza.

Nadstawa ołtarza bez napisu tytułowego3.4MB

Poniżej zamieszczamy plik dźwiękowy z zapisem konferencji nt: „Przestrzeń liturgiczna na przykładzie programu ikonograficznego kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze-Czarne”.

Wykład wygłoszony został 7 kwietnia 2018 r.