„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

OBSZAR PARAFII

Wykaz ulic należących do Parafii:

Borówkowa, Czarnoleska, Dziecinna, Jaśminowa, Kalinowa, Ks. Jerzego Gniatczyka, Lawendowa, Malinowa, Mała, Mickiewicza (nr 120), Nowa, Okrężna, Orzeszkowej, Podleśna, Południowa, Poziomkowa, Skowronków, Strumykowa, Sudecka (nr 54), Wesoła, Wrzosowa.