„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

SAKRAMENTY

CHRZEST

Udzielenie sakramentu chrztu dzieciom odbywa się na podstawie prośby rodziców. Prośba ta wyrażająca ich wiarę stanowi gwarancję rozwoju dziecka w łasce żywej wiary. Wiara z kolei powinna mieć swoje źródło w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Aby tak też się działo przed obrzędem udzielenia chrztu niezbędne jest pobudzenie i umocnienie wiary rodziców. Zgodnie z przyjętą w diecezji legnickiej praktyką, rodzice dziecka mającego przyjąć chrzest zobowiązani są do uczestnictwa w katechezach chrzcielnych. W spotkaniach tym mogą, a nawet powinni uczestniczyć, także rodzice chrzestni. 

Cykl czterech katechez (pt.: „Wierzysz, przyjmij chrzest”) w naszej parafii odbywa się cztery razy w roku. Trzy spotkania mają miejsce w domu parafialnym, a ostatnie w domu rodziny przygotowującej się do chrztu dziecka.

Dla rodzin, które chcą ochrzcić dziecko do końca lutego 2020 r., zaplanowane są spotkania w III kwartale: 

 • 4 września (środa; godz. 19:00);
 • 11 września (środa; godz. 19:00);
 • 25 września (środa; godz. 19:00). 

Dla rodzin pragnących ochrzcić dziecko do końca maja 2020 r., przewidziane są spotkania w I kwartale:

 • 5 lutego (środa; godz. 19:00);
 • 26 lutego (środa; godz. 19:00); 
 • 5 marca (czwartek; godz. 19:00).

Dla rodzin, które chcą ochrzcić dziecko do końca października 2020 r., zaplanowane są spotkania w II kwartale:

 • 13 maja (środa; godz. 19:00);
 • 20 maja (środa; godz. 19:00);
 • 27 maja (środa; godz. 19:00).

Dla rodzin, które chcą ochrzcić dziecko do końca lutego 2021 r., zaplanowane są spotkania w III kwartale: 

 • 30 września (środa; godz. 19:00);
 • 7 października (środa; godz. 19:00);
 • 21 października (środa; godz. 19:00). 

Chrzest dziecka powyżej 7. roku życia oraz osoby dorosłej, wymaga indywidualnego przygotowania prowadzonego przez duszpasterza w lokalnej wspólnocie oraz cyklu spotkań katechumenalnych prowadzonych przez Biskupa Legnickiego.

EUCHARYSTIA

            Dzieci uczęszczające na katechezę parafialną oraz lekcje religii w szkole podstawowej, podczas tych spotkań przygotowują się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta przewidziana jest dla dzieci z klas trzecich 17 maja 2020 r.

Termin zgłoszenia dziecka (złożenia „Deklaracji Rodziców”), upływa 20 września 2019 roku.
Spotkanie organizacyjne, odbędzie się w piątek 27 września 2019 roku o godz. 17:00 (w kościele). 

2020 I Komunia wymagania

2020 Deklaracja Rodziców

 BIERZMOWANIE

            Trzeci sakrament należący do grupy sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zgodnie z praktyką przyjętą w diecezji legnickiej, udzielany jest młodzieży po trzyletnim przygotowaniu.

              Rozpoczęcie nowego cyklu dla uczniów z klasy siódmej SP, nastąpiło 14 lutego 2018 roku. Na początku roku 2019 podana zostanie data rozpoczęcia przygotowania dla kolejnej grupy z kl. VII. 

Informacje o bierzmowaniu dla osób dorosłych znajdują się na: http://diecezja.legnica.pl/bierzmowanie-doroslych/

SPOWIEDŹ

            Okazja do spowiedzi jest w każde sobotnie popołudnie; godz. 17:00-17:50 (w lipcu i sierpniu godz. 18:00-18:50). Ponadto spowiedź organizowana jest w parafii w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

            Sakramentu tego udziela się na indywidualną prośbę oraz w Dniu Chorego podczas Eucharystii (11 lutego).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

            Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje tzw. kurs przedmałżeński wraz z wizytami w Poradni życia rodzinnego oraz spotkania w biurze parafialnym. Pierwsze spotkanie z duszpasterzem powinno mieć miejsce nie później jak trzy miesiące przed datą planowanego ślubu.