„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • SŁUŻBA LITURGICZNA

SŁUŻBA LITURGICZNA

Spotkania dla ministrantów odbywają się w domu parafialnym, w piątki po wieczornej Eucharystii (godz. 19:00).

Próby chóru parafialnego „Juda Cantores” odbywają się w czwartki, w salce domu parafialnego o godz. 19:00. 

Schola dziecięca spotyka się na próbach w domu parafialnym, w soboty o godz. 10:00.