„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

20 czerwca Kościół katolicki obchodzi w tym roku –uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną Bożym Ciałem. Jest to święto ruchome, którego data uzależniona jest od tego, kiedy wypada Wielkanoc. A ta zawsze przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Boże Ciało natomiast zawsze przypada 60 dni po Wielkiej Nocy i 10 dni po Zielonych Świątkach. Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możemy się zatem spodziewać między 21 maja a 24 czerwca. Będzie to zawsze w czwartek, ponieważ według Kościoła Rzymskokatolickiego – to właśnie w ten dzień odbyła się Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii. Wierni idą tego dnia w procesji do czterech ołtarzy, aby publicznie wyznać i zamanifestować swoją wiarę. Tak też było w naszej Parafii. W czwartkowe przedpołudnie parafianie licznie zgromadzili się na uroczystej Eucharystii, w czasie której były obecne dzieci, które przeżywały rocznicę I Komunii Świętej, jak i te, które przyjęły ją w tym roku. Homilię wygłosił ks. Robert Serafin, który powiedział, że ten dzień to taki moment, kiedy stajemy przed wyborem, który daje nam możliwość pójścia za Chrystusem lub wybrać swoją własną, w której nie mam miejsca dla Boga. Ta dzisiejsza uroczystość jest też szansą zrobienia postanowienia, aby w najbliższym roku przybliżyć się do Boga poprzez częstą Eucharystię, czytanie Słowa Bożego, częstsze przyjmowanie sakramentu pokuty. W dalszej części stawiał wiernym pytania: Czy wykorzystujemy na co dzień dar, jaki daje nam Chrystus w Eucharystii? Czy Chrystus jest Drogą naszego życia? Czy w codziennym życiu rzeczywiście udaje nam się wybierać Drogę, którą On sam nam wskazuje? Co mamy zrobić, by naśladując Jezusa, wszystkie sytuacje życiowe odnosić do Niego ? Co znaczy naśladować Go? Pytania te zadawał po to, byśmy zrozumieli, że tylko pójście za Jezusem daje szansę na mądre, dobre i szczęśliwe życie. Tego też życzył zebranym.

Następnie ulicami Czarnoleską, Nową, Jaśminową i Czarnoleską – tak jak dwa lata temu – przeszła eucharystyczna procesja, której towarzyszyła podniosła atmosfera podkreślana przez wspólne śpiewy, kwiaty sypane przez dziewczynki przed kroczącym pośród ludzi Chrystusem. W czasie postojów przy czterech ołtarzach polowych, odczytywano fragment jednej z czterech Ewangelii. Procesję prowadzili księża: ks. Mariusz Majewski i ks. Robert Serafin. W TYM ROKU PODCZAS PROCESJI ZMOCZYŁ NAS LEKKO DESZCZ, NIE CZYNIĄC NIKOMU ŻADNYCH SZKÓD – TAKI MIŁY GEST OD BOGA.

Wspólne świętowanie zakończyliśmy w kościele uroczystym Te Deum i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Barbara Ludorowska

Skip to content