„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

19-10-2018 TRZECIA ROCZNICA ŚMIERCI KS. JERZEGO GNIATCZYKA

Dziś, w trzecią rocznicę śmierci ks. Jerzego Gniatczyka jak też w dniu wspomnienia liturgicznego ks. Jerzego Popiełuszki – duszpasterza ludzi pracy oraz patrona NSZZ „Solidarność”, w naszym kościele o godz. 18:00 została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. prałat Józef Lisowski – kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej.

W kazaniu nawiązał do trzech wybitnych postaci dnia dzisiejszego: św. Jana Pawła II, ks. Popiełuszki i naszego poprzedniego Proboszcza. Przypomniał najważniejsze zasługi i dokonania każdego z nich. Będąc przyjacielem ks. Jerzego Gniatczyka, ks. Józef wspominał z wyraźnym wzruszeniem wydarzenia z ostatnich dni Jego życia.

Liturgię wzbogacił śpiew chóru parafialnego JUDA CANTORES.

Po zakończonej modlitwie, mogliśmy oddać cześć relikwiom błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. zebraliśmy się w Sali Kominkowej, gdzie przy kawie i ciastach kontynuowaliśmy wspominanie ks. Jerzego Gniatczyka.

tekst i zdjęcia: M. Ludorowski

Skip to content