„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2018-03 FESTYN PARAFIALNY – PRZYGOTOWANIA

Z okazji rocznicy poświęcenia naszego kościoła w dniu 4 czerwca 2006r w dzisiejszą niedzielę został zorganizowany festyn parafialny. Przygotowania do niego trwały długo, można powiedzieć, że od zakończenia zeszłorocznego festynu. Rada Parafialna pod przewodnictwem Ks. Proboszcza prowadziła przygotowania planowo tak, aby festyn odbył się sprawnie i był miło wspominany.W niedzielę, wczesnym rankiem rozpoczęliśmy montaż 2 namiotów, służących jako miejsca przygotowania, sprzedaży i konsumpcji posiłków oraz sprzedaży losów i odbierania nagród. Przywieziono ławki i stoły, które następnie poustawiano w namiotach. Mieliśmy przygotowane ok. 1600 fantów (każdy los wygrywał). Przedstawiciele służb miejskich przygotowywali swoje stanowiska informacyjno – promocyjne. Poniżej zdjęcia…

Tekst M. Ludorowski

Zdjęcia: B., M. Ludorowscy

Skip to content