„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2018-06-10 Niedziela – Chrzest Leny

W niedzielę podczas Maszy św. o godzinie 12:30 nasza parafia wzbogaciła się o nowego człowieka – Lenę, ochrzczoną w Baptysterium przez ks. Proboszcza.