„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2019-12-24 PASTERKA

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi… Tak, jak w Betlejem podczas narodzenia Jezusa zabrzmiały słowa Aniołów kierowane do pasterzy, tak i dziś powtórzyliśmy te słowa śpiewając piękną polską kolędę. Podczas mszy św. słuchaliśmy słów ewangelii św. Łukasza opowiadających o wydarzeniach związanych ze spisem ludności za panowania cesarza Tyberiusza, podczas którego Józef z brzemienną Maryją udali się do miasta Dawidowego Betlejem. Tam też narodził się nasz Zbawiciel w stajni i chłodzie, bo nie było dlań miejsca w gospodzie…., Tą piękną mszą św. rozpoczęliśmy przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Na czas świąteczny oraz następne dni składamy Państwu życzenia Zdrowych, radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2020.

Zdjęcia: J Foremny, tekst: M. Ludorowski

Wig 01 Wig 02 Wig 03 Wig 04 Wig 05 Wig 06 Wig 07 Wig 08 Wig 09

Skip to content