„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Author Archive

POMOC DLA DOMU POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II WE LWOWIE

Drodzy Parafianie, rozmawiałem dzisiaj z księdzem Władysławem Biszko ze Lwowa, bratem księdza Aleksandra Biszko, który w okresie wakacyjnym pomagał w naszej parafii i który także pracuje we Lwowie. Ks. Władysław aktualnie opiekuje się we Lwowie blisko 300 uchodźcami z całej Ukrainy. Dom Pielgrzyma przyjmuje uchodźców, dając opiekę i wyżywienie, to ogromne wyzwanie tam na miejscu. Wobec powyższego potrzebne jest wsparcie do utrzymania obiektu w gotowości do niesienia pomocy.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022

OGŁOSZENIA DOT. ORGANIZACJI WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2022r.

 1. Spotkania kolędowe rozpoczną się 3 stycznia 2022 r.
 2. Porządek kolędy dostępny jest na stronie internetowej naszej parafii i w gablocie.
 3. Spotkania będą się odbywały w dwóch formach:
  1. dla rodzin, które dokonały zgłoszenia: kolęda odbędzie się w formie tradycyjnej wizyty księdza z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców /od 10.01/.
  2. dla pozostałych rodzin: zapraszam do fizycznego uczestnictwa podczas mszy św. w intencji mieszkańców poszczególnych ulic parafii /od 03.01/.
 1. Informacja dla rodzin przyjmujących kolędę w domu:

wizyty kolędowe będą się rozpoczynały o 16.00, a kończyły ok. 21.00. Kolejność wizyt według ustalonego porządku. Proszę o obecność w miarę możliwości wszystkich mieszkańców, o biały obrus, wodę święconą, krzyż, świeczki.

 1. Informacje dla rodzin, które będą uczestniczyły we mszach św.:

proszę o udział we mszy św. we wskazanym dniu (msze św. będą zawsze o godz. 18.00) oraz przyniesienie w dowolnym naczyniu wodę do poświęcenia. Msza św. będzie sprawowana w  intencjach jej uczestników (będzie to msza w intencjach zbiorowych – zachęcamy by najpóźniej przed mszą św. przynieść do zakrystii kartkę ze szczególnymi intencjami w jakich pragnęlibyście tę Eucharystię ofiarować. Proszę o krótkie formułowanie intencji oraz aby nie składać przy tej okazji żadnych ofiar. Natomiast ofiary złożone na tacę podczas mszy św. będą przeznaczone zgodnie z celami kolędowymi. Po powrocie do domu zachęcam, by uczestnicy wspólnie pomodlili się wypowiadając słowa błogosławieństwa.

 1. Informacje dla rodzin, które nie będą mogły uczestniczyć w jw żadnej z dwóch form z dwóch podanych wyżej form:

serdecznie zapraszam do duchowego uczestnictwa w mszy św. poprzez naszą stronę internetową. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW KOLĘDOWYCH 2022

DATA

   DZIEŃ TYGODNIA

   ULICA

03.01

   PONIEDZIAŁEK

   Czarnoleska

04.01

   WTOREK

   Borówkowa, Mickiewicza, Orzeszkowej

   Kalinowa, Jaśminowa

05.01

   ŚRODA

   Dziecinna, Skowronków, Wesoła

07.01

   PIĄTEK

   Wrzosowa

11.01

  WTOREK

   Podleśna

12.01

   ŚRODA

   Nowa

13.01

   CZWARTEK

   Południowa, Malinowa, Mała, Lawendowa

14.01

   PIĄTEK

   Okrężna

17.01

  PONIEDZIAŁEK

   ks. Gniatczyka, Strumykowa, Poziomkowa

 

PLAN INDYWIDUALNEJ WIZYTY KOLĘDOWEJ 

10.01 PONIEDZIAŁEK

od godz. 16.00 – ul. Czarnoleska 29, 31, 32, 42, 48, 49, 55, 57

od godz. 19.00 – ul. Czarnoleska 33a

11.01 WTOREK 

od godz. 16.00 – ul. Czarnoleska 4, 5, 10, 15, 16, 18/1

od godz. 19.00 – ul. Czarnoleska 1B

12.01 ŚRODA

od godz. 16.00 – ul. Orzeszkowej 24, 38, ul. Okrężna 20, 22, 41, 45, 51, 66, 68

od godz. 19.00 – ul. Okrężna 61, 74, 82, 84,

13.01 CZWARTEK

od godz. 16.00 – ul. ks. Gniatczyka 10, ul. Strumykowa 10, 26, ul. Podleśna 5, 22, 28, 40, 66, 104,

od godz. 19.00 – ul. Malinowa 71, 75, 29.

14.01 PIĄTEK

od godz. 16.00 – ul. Poziomkowa 37, 47a, ul. Jaśminowa 15, 15a, ul. Wrzosowa 1D, 1K, 5

od godz. 19.00 – ul. Wrzosowa 15a, 17, 21, 21c, 23a 

17.01 PONIEDZIAŁEK

od godz. 16.00 – ul. Wesoła 23, 21/2, 51, 32, ul. Skowronków 6, 29/1 

od godz. 19.00 – ul. Kalinowa 5/2, ul. Czarnoleska 41, ul. Podleśna 38

18.01 WTOREK 

od godz. 16.00 – ul. Nowa 23, 25/1, 29, 31, 44, ul. Lawendowa 6, ul. Czarnoleska 44c

od godz. 19.00 – ul. Malinowa 33, 75, ul. Okrężna 74

19.01 ŚRODA

od godz. 16.00 – ul. Borówkowa 39, 17,  ul. Mała 13, 21, ul. Wrzosowa 1M, ul. Czarnoleska 7

od godz. 19.00 – ul. ks. Gniatczyka 10/1, ul. Czarnoleska 17

20.01 CZWARTEK

od godz. 16.00 – ul. Podleśna 88,92, ul. Skowronków 15 

od godz. 19.00 – ul. Poziomkowa 29, ul. Borówkowa 15

21.01 PIĄTEK

od godz. 16.00 – ul. Poziomkowa 33

 

Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów pn. „BezKresni”

 

W niedzielę, 11 lipca 2021 r., na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się czwarta edycja Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów pn. „BezKresni”. Akcję zainicjowało w 2018 r. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Ta inicjatywa inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów dawnej Rzeczpospolitej oraz rekordową zbiórkę krwi. Potrzeba jej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji oraz trwającego stanu epidemii. 

Wzorem ubiegłego roku, na ten dzień zaplanowano również prezentację Plakatu Ratunkowego na rok 2021/2022. Idea plakatów ratunkowych zakłada promocję ratownictwa medycznego wśród społeczeństwa.

Rejestracja krwiodawców przewidziana jest w godzinach od 9:00 do 13:00. 

Współorganizatorami wydarzenia są: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.

PIELGRZYMKA W ŚWIETOKRZYSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE    23-27.08.2021

5 – dniowa pielgrzymka autokarowa  

dzieŃ 1     poniedziałek   23.08.2021

 • zbiórka o godzinie 4.00 na parkingu przy kościele w Jeżowie Sudeckim 
 • przejazd autokarem do Jędrzejowa, Msza Św. w Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, zwiedzanie zespołu klasztornego o. cystersów
 • przejazd do Chęcin, obejrzenie ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach
 • Kielce – zwiedzanie Centrum miasta z przewodnikiem: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich – obecnie Muzeum Narodowe, Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, w której znajduje się Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Łaskawej, ulica Sienkiewicza – główny deptak spacerowy miasta
 • przejazd na nocleg i obiadokolację do hotelu (1)  

dzieŃ 2     wtorek   24.08.2021

 • po śniadaniu przejazd w Góry Świętokrzyskie
 • przejazd do miejscowości Święta Katarzyna, gdzie znajduje się klasztor i kościół św. Katarzyny: zwiedzanie kościoła, spacer do kapliczki i źródełka św. Franciszka
 • przejazd na parking do Szklanej Huty, spacer Drogą Przewodników Świętokrzyskich do Klasztoru Misjonarzy Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej, Msza Św. w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu
 • zejście do Szklanej Huty, wizyta w Osadzie Średniowiecznej
 • przejazd na obiadokolacje i  nocleg (2) 

dzień 3     środa      25.08.2021

 • poranna Msza Św. w kolegiacie w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • po śniadaniu, przejazd do Sandomierza, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzania miasta: Brama Opatowska, Mały Rynek, Rynek z Ratuszem,  Bazylika katedralna pw. Narodzenia NMP, Dom Długosza, Zamek Królewski, Wąwóz Św. Jadwigi, kościół św. Jakuba, czas wolny
 • przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg (3) 

 dzień 4  czwartek  26.08.2021

 • po śniadaniu, przejazd do Klimontowa, Msza Św. w kościele kolegiackim pw. św. Józefa
 • przejazd do Ujazdu, zwiedzanie ruin rezydencji pałacowej  Krzyżtopór
 • przejazd do Szydłowa, spacer po miasteczku, a którym zachował się średniowieczny układ miejski otoczony murami obronnymi z blankami i strzelnicami oraz zachowaną bramą wjazdową – Bramą Krakowską oraz Zamkiem Królewskim
 • przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg  (4)

dzień 5  piątek    27.08.2021

 • po śniadaniu, przejazd do miejscowości Kurozwęki, obejrzymy zespół pałacowo-parkowy z XVII w.
 • wizyta w Pacanowie, w kościele św. Marcina, w którym znajduje się Sanktuarium Pana Jezusa Konającego, spacer po rynku miasta rozsławionego przez Kornela Makuszyńskiego postacią Koziołka Matołka
 • przejazd do Buska Zdroju, spacer po Uzdrowisku: Łazienki z Sanatorium Marconi, Park Zdrojowy, czas wolny na kawę
 • przejazd do Wiślicy, wizyta w Sanktuarium Madonny Łokietkowej, Msza Św. na zakończenie pielgrzymki w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Wiślicy
 • obiad w restauracji
 • powrót do Jeżowa Sudeckiego 

CENA:  890    /os.

ew. dopłata do pokoju 1 osobowego – 150   

ŚWIADCZENIA  zawarte w cenie:

 • transport autokarem LUX
 • opłaty drogowe i parkingi
 • 4 noclegi w hotelach/pensjonatach ( pok.2-3 os. z łaz. )
 • 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad w dniu powrotu 
 • ubezpieczenie NNW   T.U. Signal Iduna
 • opieka pilota-przewodnika

Opłaty dodatkowe:

Składka obligatoryjna na TFG i TFP = 4 zł/os

Bilety wstępu, przewodnicy lokalni oraz audioguidy – ok. 120 zł

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

AS-TUR4  CENTRUM TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE,  Jelenia Góra,  ul. Grodzka 11   tel. 75 75 224 31

                                                          e.mail: as-tur@post.pl   www.as-tur.pl 

Różaniec Do Granic Nieba – ODDANIE33

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochani Przyjaciele Jezusa i Maryi!

Kapłani, siostry zakonne oraz wszyscy świeccy,

zapraszamy z CAŁEGO SERCA do udziału w rekolekcjach ODDANIE33, które rozpoczną się 29 listopada i potrwają do 31 grudnia. Zwieńczeniem będzie akt oddania się Panu Jezusowi przez Maryję – 1 stycznia 2021 roku.

CZYM SĄ REKOLEKCJE ODDANIE33?

Są to 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Na materiały składa się Słowo Boże, nauczanie Kościoła, teksty świętych i mistyków oraz przesłanie objawień Matki Bożej z Fatimy.

Od 8 września do 10 października przeprowadzona została I edycja internetowych rekolekcji ODDANIE33. W projekt zaangażowało się kilkanaście stron oraz kanałów katolickich, pierwszy dzień rekolekcji miał ponad 500.000 wyświetleń. Organizatorzy otrzymali tysiące świadectw. Przygotowane materiały okazały się być konkretnym umocnieniem duchowym. Dlatego JAKO RÓŻANIEC DO GRANIC chcemy pomóc Organizatorom dotrzeć z tymi rekolekcjami do jak największej grupy osób i społeczności.

Uroczystej Inauguracji Rekolekcji ODDANIE33 przewodniczyć będzie Ks. Abp Stanisław Gądecki – 29 listopada o godz. 10:00 w Katedrze Poznańskiej. Msza Święta będzie transmitowana w internecie.

OTO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE ODDANIE33. Zapoznajcie się z nimi, a następnie prześlijcie to zaproszenie dalej – wszelkimi możliwymi kanałami – do jak największej liczby osób! Dlaczego? Bo oddanie Jezusowi przez Maryję to RATUNEK NA TE CZASY. Ratunek w Sercu Jezusa i Maryi.

Organizatorzy otrzymali LIST POPARCIA od Ks. Abp Stanisława Gądeckiego. 

Materiały 33-dniowych rekolekcji posiadają Imprimatur oraz Nihil Obstat Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi. 29 listopada 2020 roku rozpoczyna się II ogólnopolska edycja tych rekolekcji. Otrzymały one patronat Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Tygodnika Niedziela oraz Tygodnika Idziemy. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua. Projekt jednoczy różne środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie. Jako Różaniec do Granic pragniemy się włączyć w to wydarzenie i do tego zapraszamy każdego i każdą z Was.

Uwaga techniczna: gdyby któryś z podanych niżej linków nie działał prosimy o przeklejenie go do przeglądarki.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH? 

Można to zrobić na KILKA SPOSOBÓW:

1. NA WSZYSTKICH STRONACH RÓŻAŃCA DO GRANIC

Już teraz możecie znaleźć wszystki rozważania w formie pisemnej oraz audio. Dodatkowo od 29.11 – Codziennie rano GOTOWE MATERIAŁY pojawią się na WSZYSTKICH stronach Różańca do Granic, czyli na:

a) Stronie www RdG>> https://rozaniecdogranic.pl/

b) Kanale Youtube RdG >>https://www.youtube.com/channel/UCM7i7hnwXS9Dj8…

c) Stronie RdG na Facebooku >> https://www.facebook.com/RozaniecDoGranic

2. NA ŻYWO >> na kanale Misjonarzy Świętej Rodziny >> RÓŻANIEC BEZ GRANIC

od 29.11 – CODZIENNIE przez 33 dni będą się odbywać TRANSMISJE NA ŻYWO na kanale Youtube Różaniec bez granic>>https://www.youtube.com/channel/UCXiNu0gDQbfpg4…

PLAN TRANSMISJI NA ŻYWO:

21:00 – APEL JASNOGÓRSKI z Jasnej Góry

21:15 – Medytacja rekolekcyjna na dany dzień

Około 21:30-21:45 – Różaniec (dla chętnych).

3. POPRZEZ GRUPY NA WHATSAPP. Można też dołączyć do grup w aplikacji WHATSAPP, gdzie przez 33 dni, codziennie wieczorem będą wysyłane linki do rozważań na kolejny dzień. Do grup na Whatstapp można dołączyć TUTAJ >> https://oddanie33.pl/whatsapp (wystarczy dołączyć DO JEDNEJ z podanych grup poprzez kliknięcie w link)

WPROWADZENIE: Ważne informacje duchowe oraz teologiczne na temat rekolekcji ODDANIE33 można znaleźć we wprowadzeniu do rekolekcji: https://oddanie33.pl/wprowadzenie

PROPOZYCJA DLA PARAFII

Rekolekcje ODDANIE33 wyrosły z doświadczenia prowadzenia rekolekcji w parafiach. Przez ostatnie 1,5 roku zostały one przeprowadzone w ponad 100 parafiach.

Materiały są tak przygotowane, że można te rekolekcje przeprowadzić bez względu na okoliczności zewnętrzne. Parafianie mogą przeżywać te rekolekcje w kościele lub domu – za pośrednictwem książki, płyty CD lub przez internet.

PROPONOWANE TERMINY REKOLEKCJI

Parafia może przeprowadzić rekolekcje w dowolnym, wybranym przez siebie terminie lub włączyć w jeden z terminów rekolekcji ogólnopolskich.

Najbliższe terminy rekolekcji ogólnopolskich są następujące:

a) od 29.11 – 31.12 (Uroczysty akt oddania: 1.01.2021)

b) od 1.01 – 02.02 (Uroczysty akt oddania: 2.02.2021)

c) od 20.02 – 24.03 (Uroczysty akt oddania: 25.03.2021)

Banery oraz inne materiały dla parafii można zamawiać przez adres mail: oddanie33@gmail.com lub u Mariusza: >> 604 987 781.

We wszelkich kwestiach organizacyjnych oraz technicznych – prosimy o kontakt MAILOWY >> oddanie33@gmail.com 

LUB TELEFONICZNY: 

Mariusz: 604 987 781,

Dawid: 733 005 505, 

Cecylia: 695 595 101.

Niech Matka Boża nas prowadzi, 

Organizatorzy Różańca Do Granic Nieba

PLAN MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Anno Domini 

+ 2020 +

Odczytanie wypominek łączymy z modlitwą różańcową lub koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie sprawowaną w intencji polecanych zmarłych Mszą św. 

Nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 18:00.

Kolejność czytania wypominek wg poniższego wykazu ulic Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze

3 XI: Borówkowa, Dziecinna, Jaśminowa, Kalinowa, Malinowa, Mała, Mickiewicza,

4 XI: Czarnoleska, 

5 XI: Nowa, Podleśna, Południowa, 

6 XI: Okrężna, Orzeszkowej, Poziomkowa, Skowronków,

7 XI: ks. J. Gniatczyka, Strumykowa, Wesoła, Wrzosowa, niezaznaczone ulice lub inne

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.10.2020 r. w godz. 13:00 – 16:00 przy ulicy Czarnoleskiej (parking przy parafii) odbędzie się zbiórka odpadów problemowych w ramach działań mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.)
 • drukarki, skanery,
 • baterie i akumulatory,
 • urządzenia zawierające freony,
 • lampy fluorescencyjne,
 • zużyte tonery,
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • leki,
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin.

 

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenie przelewu z konta bankowego, rozliczenie czynszu z wyszczególnieniem opłat za wywóz nieczystości. Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

W związku z nadzwyczajną w tym roku sytuacją, związaną z pandemią wirusa SARS‑CoV‑2, w celu zachowania bezpieczeństwa uczestników zaleca się, aby osoby biorące udział w akcji podzielone były na grupy składające się ze społeczności, która ma ze sobą kontakt na co dzień. Zaleca się również zachowanie bezpiecznego dystansu, konieczne jest również używanie maseczek ochronnych. MPGK nie wyposaża uczestników w maseczki ochronne.

Paulina Pik
Zastępca Kierownika Działu Segregacji Odpadów

PLAN RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH POŁĄCZONYCH Z  PEREGRYNACJĄ FIGURY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

PLAN RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH POŁĄCZONYCH Z  PEREGRYNACJĄ FIGURY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

NIEDZIELA 25 października 2020 

9:00, 11:00, 12:30 – Msze święte z naukami misyjnymi.

PONIEDZIAŁEK 26 października 2020 

17.30 – Przyjęcie figury św. Michała Archanioła pod krzyżem przy styku ulic Czarnoleskiej i Kalinowej. Procesja do świątyni.

18.00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia. 

20.00 – Apel Jasnogórski i Nabożeństwo Różańcowe.

WTOREK 27 października 2020 

9.00 – Msza św. dla chorych i starszych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz błogosławieństwem indywidualnym z nałożeniem rąk.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła.

17.00 – 18.00    SPOWIEDŹ

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.

18.00 – Msza św. Po Mszy św. modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

ŚRODA  28 października 2020 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła.

17.30 – Nabożeństwo misyjne z udziałem dzieci i młodzieży przy Figurze Świętego Michała Archanioła

18.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi i zakończenie nawiedzenia renowacji Misji Świętych.

Po każdej Mszy św. możliwość przyjęcia Szkaplerza Św. Michała Archanioła. 

Święty Michale Archaniele!Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy.

o. Robert Ryndak CSMA                                                                                              Ks. Tomasz Biszko             Moderator Bractwa Szkaplerza                                                                                 Administrator Parafii
Świętego Michała Archanioła

PARAFIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

W dniu 25 kwietnia 2020r. nasza parafia przekazała do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Miłkowie, prowadzonego przez Siostry Elżbietanki, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Jeleniej Górze, prowadzonego przez Caritas Diecezji Legnickiej a także Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Legnickiej, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzęt medyczny: maseczki, fartuchy oraz kombinezony włączając się w ten sposób w walkę z koronawirusem. Maseczki zostały także rozdane wśród parafian „Czarnego” .

Sprzęt medyczny parafia otrzymała od parafian, którzy pragną pozostać anonimowymi, a którzy już od połowy marca wraz z mieszkańcami Jeleniej Góry i okolic szyją charytatywnie maseczki, fartuchy, kombinezony i rozdają potrzebującym. Wcześniej, sprzęt trafił także do szpitali i pogotowia ratunkowego. 

Ciągle potrzebne są ręce do pracy i każdy, kto chciałby włączyć się w tą akcję jest mile widziany. Przekazujemy do uszycia gotowe pakiety, potrzebne są umiejętności, maszyna do szycia, potrzeba pomagania i szczery uśmiech – jak podkreśla pani Jagoda.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Jagodą 509663168 lub z ks. Tomaszem Biszko.

W imieniu obdarowanych składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać. 

ks. Tomasz Biszko