„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Błogosławieństwo rodzin i domów

Program tzw. kolędy można znaleźć w ogłoszeniach z ostatniej niedzieli. W dni powszednie wizyta rozpoczyna się o godz. 15 z przerwą na wieczorną Eucharystię (godz. 18:00) i jest kontynuowana od godz. 18:50.
Dzień wcześniej ministranci zapowiadają planowane odwiedziny duszpasterskie. Osoby, które do tej pory nie zapraszały duszpasterza lub wprowadziły się do naszej parafii, a życzą sobie wizyty duszpasterskiej, proszone są o zgłoszenie tego. 

IMG_2185 IMG_2184