„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Biały tydzień

Po przyjęciu pierwszej Komunii Świętej przez następny tydzień dzieci uczęszczały wraz z rodzicami na popołudniowe nabożeństwa majowe o 17.45, a po nich na mszę świętą w swoich uroczystych, białych strojach. Życzymy im oraz ich rodzinom z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze.

M. Ludorowski

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W niedzielę 19 maja, w naszym kościele parafialnym na mszy świętej o godz. 12:30, grupa 10 dzieci, po raz pierwszy przystąpiła do Sakramentu Eucharystii. Dzień wcześniej, z bijącym sercem i olbrzymią tremą dzieci uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.

Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kościołem, gdzie ksiądz proboszcz Tomasz Biszko powitał zgromadzonych a rodzice pobłogosławili swoje dzieci, po czym wszyscy procesyjnie weszli do kościoła. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń, a uświetnił ją chór „Juda Cantores” pod kierownictwem pana Marka Niewiadomskiego. Na zakończenie, dzieci podziękowały księdzu proboszczowi, za przygotowanie ich do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, rodzicom i zgromadzonym za wspólną modlitwę.  Po uroczystej mszy św., dzieci otrzymały od księdza proboszcza pamiątkowe obrazki a także zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.

Gratulujemy Rodzicom i Dzieciom, które tego dnia po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc i życzymy wielu łask Bożych oraz daru wierności Panu Jezusowi na każdy dzień życia.

Ks. Tomasz Biszko

My-rodzice czuliśmy w tym wyjątkowym dniu wielką radość ale także, a może przede wszystkim, ciążącą na nas ogromną odpowiedzialność, by nasze dzieci szły odtąd prostą drogą, blisko Boga i ludzi, w poszanowaniu dekalogu, z otwartością serc na czekające ich życiowe wyzwania. To od nas przecież zależy jak silna będzie wiara naszych dzieci i czy będą potrafiły dzielić się swoim szczęściem z innymi. Obiecujemy dochować wszelkich starań, aby nasze dzieci były radością rodziny, kościoła i naszej ojczyzny.

Rodzice

Niedziela Miłosierdzia Bożego, poświęcenie modlitewników dla dzieci

Dzisiejsze niedziela, 7-04-2024r, pierwsza po niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w Kościele Katolickim jest obchodzona jako: przewodnia, biała czy też Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże Miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Po mszach św. odbyła się zbiórka do puszek na statutową działalność naszej Caritas. Wtedy też Ks. Proboszcz poświęcił książeczki do nabożeństwa i uroczyście wręczył je dzieciom, które przyszły na mszę św. o godz. 11:00.

M. Ludorowski

Liturgia Wielkiej Soboty

W sobotę 30-03 o godz. 20:00 rozpoczęła się uroczysta liturgia Wielkiej Soboty – od zapalenia świecy paschalnej w ognisku przy grocie Maryi. Po wniesieniu paschału do kościoła pogrążonego w ciemności wierni zapalili swoje świece przy głośnym wołaniu celebransa: „Światło Chrystusa”. Świece te są symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością oraz życia nad śmiercią.

Wielkosobotnie święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim w ciągu dnia trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta – ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach.

Tego dnia nie tylko katolicy przychodzą do kościołów z koszykami wypełnionymi jajkami, chlebem, wędliną; w tzw. święconym lub inaczej święconce są też sól, czasem ciasta czy słodycze, bukszpanowe gałązki i bardzo często baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa. Księża święcą te pokarmy, które są przeznaczone na świąteczny stół. Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.

Jeleniogórska Via Crucis

W Wielki Piątek,  w samo południe,  wśród obojętnych przechodniów, wśród ulicznych straganów,  głównym jeleniogórskim traktem przeszła Droga Krzyżowa. Tradycyjnie rozpoczęła się w bazylice św. Erazma i Pankracego, a zakończyła w sanktuarium Krzyża św. Przewodniczył jej ks. dziekan  Bogdan Żygadło. W tym miejskim nabożeństwie udział wzięli duszpasterze i wierni z pięciu parafii, siostry zakonne i wielka rzesza mieszkańców naszego miasta. Licznie była reprezentowana nasza parafia, p.w. Św. Judy Tadeusza, m.in. w osobie ks. Proboszcza Tomasza Biszko, który również czytał niektóre rozważania Drogi Krzyżowej.

Liturgia Wielkiego Piątku

W piątek 29.03 o godz. 18:00 rozpoczęliśmy liturgię Wielkiego Piątku. Nabożeństwo rozpoczęło procesyjne wejście do świątyni ministrantów i księdza Proboszcza, który leżąc krzyżem na posadzce uczcił krzyż i mękę Pańską oraz modlitwę Jezusa w ogrójcu. Uroczyście została odczytana ewangelia św. Jana o męce Jezusa z udziałem scholi parafialnej JUDA CANTORES.

Liturgia Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek o godz. 18:00 została odprawiona uroczysta msza św. zwana też Mszą Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ostatniej wieczerzy Pana Jezusa wraz z apostołami przed Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W czytaniach nawiązuje się do wieczerzy, pierwszą ważną, wspomnianą w Piśmie Świętym był posiłek spożyty wieczorem przez Żydów przed ich pełnym znaków i cudów wyjściem z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza. Posiłek ten – z zabitego baranka, samca bez skazy, którego zabija całe zgromadzenie wieczorem – jakże przypomina ofiarę zabicia Jezusa – Baranka Bożego.

Czytanie z I listu św. Pawła do Koryntian wspomina o Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Zaś czytanie z ewangelii wg św. Jana opisuje nam obrzęd umycia nóg uczniom przez P. Jezusa podczas ostatniej wieczerzy.

NIEDZIELA PALMOWA NA CZARNYM

NIEDZIELA PALMOWA 2024

Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia w naszej parafii. Szczególnie uroczystą oprawę miała Eucharystia odprawiona o godzinie 11:00. Zebraliśmy się przy Grocie Matki Bożej, gdzie ks. Proboszcz wprowadził nas w tajemnicę dzisiejszego dnia i pobłogosławił przyniesione przez nas, na pamiątkę tego wydarzenia, palmy. Następnie odczytał słowa Ewangelii wg św. Marka o wjeździe Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy.

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI CZARNEGO

DROGA KRZYŻOWA 2024

W piątek, piątego tygodnia Przygotowania Paschalnego, tradycyjnie po wieczornej mszy św. odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla, którą poprowadził ks. proboszcz Tomasz Biszko. 

Przejmujące rozważania kolejnych stacji Drogi Krzyżowej, przygotowane i odczytane przez księdza Tomasza oraz śpiew pieśni wielkopostnych, intonowany przez naszego organistę, p. Marka Niewiadomskiego – wprowadziły zgromadzonych wiernych w zadumę i uświadomiły bliskość nadchodzącego Wielkiego Tygodnia.  Przejście z krzyżem w modlitewnej procesji, było naszym publicznym wyznaniem wiary i przywiązania do Chrystusa. 

Skip to content