„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Dar nie tylko 1 %

Pośród wielu osób, które możemy wesprzeć darem serca przy okazji rozliczania PIT-u za rok 2018, możemy wskazać osoby z naszego sąsiedztwa. Może to być 1 % na rzecz rehabilitacji Filipa Wołczyńskiego lub pana Marka Trocia. Więcej informacji poniżej. 

Zrzut ekranu 2019-02-09 o 15.03.06Zrzut ekranu 2019-02-09 o 15.02.46