„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Droga krzyżowa dla dzieci

Dobrą praktyką niezależnie od pory roku jest wdrażanie młodego pokolenia do praktyk religijnych. W drugi piątek Wielkiego Postu  dzieci wzięły udział w Drodze Krzyżowej połączonej z katechezą. Zachęcamy rodziców i dziadków, aby angażowali swoje pociechy do poznania przebogatej i głębokiej mistyki Kościoła, która niestety przegrywa konkurencję z „magią” telewizji, smartfonów i komputerów. To wymaga wysiłku, ale opłaca się. W końcu jedno życie, jedna śmierć i jeden sąd ostateczny.

Zdjęcia: Jan Foremny

Skip to content