„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

I niedziela Adwentu 2023

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Adwent, to czas czuwania. Każdy z nas powinien go przeżywać w sposób właściwy do swojego stanu i wieku, Na pewno pożyteczny dla wszystkich będzie udział od poniedziałku do piątku w wieczornej mszy św. roratniej ku czci Matki Bożej, aby razem z Nią czuwać i oczekiwać na przyjście Jezusa. Młodzież i dzieci z naszej parafii będą mogły przynosić ze sobą lampiony, które są symbolem serc pełnych oczekiwania i gotowych na przyjście Jezusa. Dzieci będą także przynosić serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami. Każdego dnia będziemy losować jedno serduszko, a dziecko które je zrobiło, zabierze do domu figurkę Dzieciątka Jezus.

W dniu dzisiejszym Ksiądz Proboszcz po pobłogosławieniu opłatków Bożonarodzeniowych, rozdał także dzieciom I-komunijnym kalendarze adwentowe, w których każdy dzień zawiera ciekawe wiadomości związane z nauką Kościoła o Adwencie, a także zadania do wykonania tego dnia. Niechaj przeżywanie Adwentu wraz z „pomocami” naukowymi pozwoli dzieciom na głębsze przeżycie tego radosnego okresu oczekiwania na przyjście Zbawiciela i odkrycie, to nie tylko Święta pełne prezentów i konsumpcji, ale Święta bliskości Boga z ludźmi.

M. Ludorowski

Skip to content