„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Niedziela 27-02, Chrzest Franka

W niedzielę, 27 lutego podczas Mszy św. o godz. 11:00 został ochrzczony Franciszek. Życzymy mu jak i jego rodzinie Bożego błogosławieństwa.

Skip to content