„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Obchody w kaplicy św. Anny w Sosnówce

W niedzielę 24-07 w Sosnówce, w kaplicy p.w. św. Anny została odprawiona msza św. z okazji święta swej patronki, św. Anny. Kaplica Świętej Anny w Sosnówce położona jest na zachodnim, porośniętym lasem, zboczu Grabowca (784 m n.p.m.). Kaplica została pobudowana w miejscu Dobrego Źródła (zwanego też Źródłem Miłości lub Świętym Źródłem). Pierwsza, jeszcze drewniana, kaplica stała w tym miejscu już w XIII wieku. Obecny budynek pochodzi z początku XVIII-tego stulecia. Kaplica wybudowana jest na planie elipsy (10 x 14 metrów). W środku znajduje się główny ołtarz z obrazem Świętej Anny z Jezusem, Marią oraz Józefem, ambona i dwa ołtarze boczne oraz figura Świętego Wawrzyńca przeniesiona tutaj z kaplicy na Śnieżce w 1812 roku (https://www.karpacz.com.pl/atrakcje/kaplica-sw-anny-w-sosnowce). 

Dzięki uprzejmości p. Jana Foremnego załączmy zdjęcia niedzielnej mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza Roberta Kocioły.

 

Skip to content