„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Powstaje tryptyk: „W drodze do Emaus”

Osoby, które zechcą włączyć się w fundację kolejnego dzieła, tj. tryptyku pn.: „W drodze do Emaus”, mogą składać ofiary indywidualne, zaznaczając adres ofiarodawcy. Ofiary można przekazywać także dokonując wpłaty na rachunek bankowy parafii jako darowiznę na cele kultu religijnego. Przekazując fundusze w ten sposób, będzie można je odliczyć od podatku, w rocznym rozliczeniu PIT. 
emaus FRESKZa każdy dar serdecznie dziękujemy!