„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

31 maja podczas wieczornej Eucharystii młodzież z naszej parafii i parafii św. Marcina w Sobieszowie przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

W czasie homilii Ksiądz Biskup wyjaśnił kandydatom do bierzmowania czym jest prawdziwa radość, o której mowa była w dzisiejszych czytaniach mszalnych i jak jej nie pomylić ze zwykłą przyjemnością. W Biblii widzimy, że prawdziwa radość pochodzi z obecności Boga i jest przedstawiana jako bezpośredni rezultat przebywania w komunii z Bogiem. Jest to doświadczenie, które przewyższa wszelkie ziemskie przyjemności. Jako owoc Ducha, radość jest darem od Boga, który rośnie w nas, gdy trwamy w Nim i pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Dzięki zamieszkiwaniu Ducha Świętego otrzymujemy dostęp do niewyczerpanego źródła radości, które wykracza poza nasze ziemskie przyjemności.

Po kazaniu nastąpił uroczysty obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowania. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego oraz namaszczenie krzyżmem, stały się dopełnieniem i potwierdzeniem faktu, że oto Duch Święty rzeczywiście zstąpił na tych młodych ludzi i umocnił ich do mężnego wyznawania wiary. Od tej chwili są oni odpowiedzialni za swoją wiarę, za jej pogłębianie, za świadczenie o niej, a jeśli trzeba – jej obronę. O tę odwagę wiary modliliśmy się całą Wspólnotą Parafialną podczas Eucharystii.

 Uroczystość uświetnił chór parafialny „Juda Cantores” pod batutą pani Doroty Królikowskiej.

DROGA MŁODZIEŻY!

Niech przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie dla Was umocnieniem do wypełnienia obietnicy złożonej samemu Bogu;
obietnicy życia według wiary,
obietnicy życia zgodnie z przykazaniami Dekalogu,
obietnicy poszerzania i pogłębiania wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

 „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15).

Niech ten sakrament uczyni Was w pełni dojrzałymi chrześcijanami.

Skip to content