„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

SAKRAMENTY

CHRZEST

Udzielenie sakramentu chrztu dzieciom odbywa się na podstawie prośby rodziców. Prośba ta wyrażająca ich wiarę stanowi gwarancję rozwoju dziecka w łasce żywej wiary. Wiara z kolei powinna mieć swoje źródło w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Aby tak też się działo przed obrzędem udzielenia chrztu niezbędne jest pobudzenie i umocnienie wiary rodziców.

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu chrztu świętego:

  • akt urodzenia
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych, o możliwości podjęcia obowiązków.

Chrzest dziecka powyżej 7. roku życia oraz osoby dorosłej, wymaga indywidualnego przygotowania prowadzonego przez duszpasterza w lokalnej wspólnocie oraz cyklu spotkań katechumenalnych prowadzonych przez Biskupa Legnickiego.

EUCHARYSTIA

            Dzieci uczęszczające na katechezę parafialną oraz lekcje religii w szkole podstawowej, podczas tych spotkań przygotowują się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta przewidziana jest dla dzieci z klas trzecich 19 maja 2024 r.

Termin zgłoszenia dziecka (złożenia „Deklaracji Rodziców”), upływa 29 września 2023 roku.
Spotkanie organizacyjne, odbędzie się w piątek 29 września 2023 roku o godz. 17:00 (w kościele). 

Deklaracja I Komunia

 BIERZMOWANIE

            Trzeci sakrament należący do grupy sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zgodnie z praktyką przyjętą w diecezji legnickiej, udzielany jest młodzieży po trzyletnim przygotowaniu.

            Termin zgłoszenia młodzieży (złożenia „Deklaracji Kandydata”), upływa 29 września 2023 roku.

Deklaracja do bierzmowania

Informacje o bierzmowaniu dla osób dorosłych znajdują się na: http://diecezja.legnica.pl/bierzmowanie-doroslych/

SPOWIEDŹ

            Okazja do spowiedzi codziennie od 17.30, w  każdą sobotę w godz. 17:00-17:50.Ponadto spowiedź organizowana jest w parafii w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

            Sakramentu tego udziela się na indywidualną prośbę oraz w Dniu Chorego podczas Eucharystii (11 lutego).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

            Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje tzw. kurs przedmałżeński wraz z wizytami w Poradni życia rodzinnego oraz spotkania w biurze parafialnym. Pierwsze spotkanie z duszpasterzem powinno mieć miejsce nie później jak trzy miesiące przed datą planowanego ślubu.

Skip to content