„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Rozpoczęliśmy Wielki Post

Tyle już razy w życiu przeżywaliśmy Środę Popielcową, tyle już razy rozpoczynaliśmy Wielki Post. I za każdym razem powraca z coraz większą wyrazistością pytanie; „I co się w moim życiu zmieniło?”

Być może  nawoływanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1,15) pozostaje nadal zadaniem do wykonania? Każdy Wielki Post, to kolejna okazja do wyrwania się z marazmu i nijakości, do krytycznego spojrzenia na swoje życie, do podjęcia na nowo wysiłku zmiany, nawrócenia, do otrząśnięcia się i rozpoczęcia na nowo. Warto co roku podejmować taki wysiłek. Warto, bo może bez tego corocznego posypania głowy popiołem zapomniałbyś w ogóle, że „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,17–19).

 

Środą Popielcową rozpoczęliśmy 40-dniowy okres przygotowania do Świąt Paschalnych. Tradycyjnym obrządkiem tego dnia było  posypanie głów wiernych przez kapłana popiołem na znak kruchości ludzkiego życia . Z powodu epidemii koronawiursa zmianie uległ wspomniany obrzęd i odbył  się on zgodnie z zaleceniami, jakie wydała watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ksiądz w chwili posypywania popiołem głów musiał mieć maseczkę, a formuła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” została  wygłoszona od ołtarza, a nie tak jak było do tej pory do każdego z  osobna. 

Popielec jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, w czasie którego wierzący powinni pamiętać o spełnianiu trzech praktyk, jakimi są modlitwa, post i jałmużna, będące esencją życia katolickiego. O tych rzeczach przypominać nam będzie dekoracja przy ołtarzu naszego kościoła.

W WIELKIM POŚCIE W NASZYM KOŚCIELE ODPRAWIANE BĘDĄ NABOŻEŃSTWA:

DROGA KRZYŻOWA – piątek – o godz. 17:30
GORZKIE ŻALE – niedziela 15:00

Tekst: B. Ludorowska

Zdjęcia: J. Foremny