„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE WIELKI CZWARTEK

DSC07423

Ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii staje się myślą przewodnią Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, którą rozpoczęliśmy w naszej świątyni  Święte Triduum Paschale. Uroczystej Eucharystii przewodniczył  ks. Proboszcz  Mariusz Majewski, którą sprawował w intencji swojej i swoich poprzedników: śp. Ks. Zbigniewa i śp. Ks. Jerzego.

W homilii ks. Proboszcz prowadził  rozważania  o Męce Chrystusa, odczytywanej przez pryzmat  proroka Izajasza, ale również wizji Jezusa Króla z obrazu „Ecce Homo” św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Cała wieczorna Liturgia tego dnia kierowała  nasze myśli do Wieczernika, gdzie Jezus wraz z Apostołami spożył Wieczerzę Paschalną, ostatnią przed swą męką i śmiercią. W jej trakcie „wstał od stołu, zdjął wierzchnie okrycie, wziął ręcznik i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany” (J 13, 4-5). Swoim czynem nie tylko dał Apostołom przykład pokory do naśladowania, ale pozostawił wyraźne zobowiązanie, mające być znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: „Dałem wam przykład, abyście tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). O tym przykazaniu przypomnieliśmy  sobie szczególnie podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, ponieważ uwidocznieniem Słowa Bożego o Ostatniej Wieczerzy stał się obrzęd mandatum. Ksiądz Proboszcz ściągnął ornat, przepasał się prześcieradłem, wziął do ręki miskę i ręcznik i klęknął przed 10 mężczyznami, którym obmył nogi wypełniając Ewangelię, która kilka minut wcześniej została odczytana. 

Po udzieleniu Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony do kaplicy adoracji.

Uroczystość uświetnił występ chóru „Juda Cantores”, którym dyrygowała pani Dorota Królikowska.

Uwieńczeniem tego Kapłańskiego Święta była uroczysta kolacja, którą przygotowali dla ks. Proboszcza członkowie chóru parafialnego.

Barbara Ludorowska

Skip to content