„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

W duchu wdzięczności…

Fundacja pomnika na grobie śp. ks. prałata Jerzego Gniatczyka. Wspomnienie osoby, upamiętnienie dzieła życia. Przesłanie „wpisane” w monument.  

Techniczny opis projektu wraz z przesłaniem teologicznym.

Pomiędzy dwoma nieregularnymi głazami granitowymi znajduje się stalowy, trójwymiarowy krzyż, wyspawany z blachy 10 mm oraz 3 mm. W środku krzyża znajduje się rozcięcie w formie mniejszego krzyża, wypełnione blachą nierdzewną. Krawędzie mniejszego krzyża są rozkute, co daje nieregularny kształt.

Całość osadzona została na podstawie z grubej blachy stalowej, zapewniającej stabilność. Na froncie głazów zamontowane zostały dwie tablice z wypisanym tekstem. Wysokość całości to 2,3 m.

Głazy wraz z krzyżem i tablicą umieszczone zostały „u góry” kwatery grobowej. Jej pole wypełnione zostało „żywą” przestrzenią, powstałą z nasadzonego bardzo gęsto bukszpanu. Pośrodku kwatery pozostawiony został pas bez nasadzeń. Rozpoczyna się on „u dołu” kwatery, zmierzając ku górze do krzyża. Pozostawiona przestrzeń przeznaczona została na znicze, które utworzą w ten sposób strumień światła. Droga światła, powstała z palonych świec, przechodząc przez krzyż, przekształca się w naturalne, żywe światło. Jaśnieje ono pomiędzy rozsuniętymi głazami, gdzie w centrum ulokowany jest krzyż. Jest to zatem droga wiodąca per crucem ad lucem, przez krzyż do światła. A dokładniej droga od światła wigilii, wyczekiwania (co symbolizuje zapalona świeca) ku przejściu przez krzyż, aby dotrzeć do światła zmartwychwstania.

Wpisana w pomnik monumentalność wraz z jego lokalizacją może ułatwić odbiorcy odczytanie głównej prawdy wiary, mówiącej o zwycięstwie życia nad śmiercią. Krzyż rozsadza najtwardszą skałę! Tak jak krzyż Chrystusa wbity w Golgotę spowodował pęknięcie skały nad grobem biblijnego Adam, tak i w tym miejscu krzyż wprowadza nas w światło. Tajemnica krzyża, śmierci człowieka, wpisana w śmierć „nowego” Adama, czyli Chrystusa, przeprowadza człowieka przez doświadczenie śmierci ku zmartwychwstaniu, ku życiu w światłości, w Chrystusie jedynej światłości, która nie zna zmierzchu.

 

Podziękowanie

Projekt pomnika jest dziełem grupy osób, które podjęły się tego zadania. Na przestrzeni dwóch lat, gdy trwała dyskusja nad formą i przesłaniem pomnika, plany ulegały modyfikacji. Ostatecznie prace nad jego wykonaniem i montażem zlecone zostały panu Grzegorzowi Pawłowskiemu, artyście zamieszkującemu i tworzącemu w Szklarskiej Porębie.

Dziękując Artyście za wykonane dzieło, Rada Parafialna wraz z ks. proboszczem dziękuje w sposób szczególny dwom panom, którzy na prośbę proboszcza przy całkowitej aprobacie wszystkich członków Rady Parafialnej, zajęli się koordynacją prac związanych z przygotowaniem projektu i wykonaniem pomnika. Dziękujemy panom: Jerzemu Łużniakowi i Radosławowi Surwiakowi. Dziękujemy za poświęcony czas, determinację i za serce dla sprawy godnego upamiętnienia osoby i dzieła życia śp. ks. prałata Jerzego Gniatczyka. Równocześnie dziękujemy wszystkim darczyńcom instytucjonalnym i indywidualnym, wszystkim tym, którzy włączyli się darem serca w fundację pomnika. W duchu wdzięczności i dla upamiętnienia tychże osób, w kronikarskich zapisach naszej parafii, ich nazwiska utrwalić pragniemy.

Fundatorzy pomnika

na grobie śp. ks. Jerzego Gniatczyka

Spisane na podstawie wpłat od rodzin, osób indywidualnych i instytucji

(w porządku alfabetycznym)

Anonimowi ofiarodawcy

Babiak Maria

Bałkun

Bartniccy

Białocki Janusz

Bieleccy

Bielecka Grażyna

Blomberg Hieronim

Błaszczyk Jagoda i Grzegorz

Błaszkiewicz J.

Boguccy

Borejszo Jolanta

Brzozowscy D. i J.

Chałaszkiewicz

Chrapa Justyna

Cymbaluk Jolanta i Włodzimierz

Czernow Zofia

Ditkowscy

Gajek Henryk

Gątarz Iwona

Gotowała Zbigniew

Gołąb Barbara i Robert

Gregorczyk Teresa i Józef

Hac Dariusz

Hass Iwona

Herezo Roman

Husak Leokadia

Janik Małgorzata i Marek

Januszkiewicz Zinajda

Jakubiec Jacek

Kaniewska Barbara

Karp Henryk

Kasztelan Michał

Klementowscy

Konieczny Marek

Krajniak Bożena i Marceli

Kroger Jens

Kubiak Aneta

Kubielscy

Kukuła Anna

Kurczyk

Łoś Laila

Łużniak Jerzy

Maj Jan Stanisław

Makiela

Makuch Arkadiusz

Maliszewscy

Marfiani Anna i Adam

Masłowscy

Mętel Ewa

Mikiccy R. i Ch.

Modrzejewska Barbara  

Nowocień

NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski

NSZZ „Solidarność” Region Zagłębia Miedzowego

Oracz Maria i Ireneusz

Ostrowska Stanisława

Oślak Tadeusz

Patronik Mirosław

Pichlak

Piekarczyk Józef

Piotrowicz Jadwiga

Płoszaj Halina i Ryszard

Pokuta

Potrzeszcz

Przybylscy

Pyrzanowscy Elżbieta i Julian

Rasiewicz Irena i Bogusław

Siewierski Ryszard

Sobolewski Mariusz

Sos Krystyna i Ryszard

Stangret

Sucheccy

Surowiakowie

Sutuła Krystyna i Roman

Ścigała Waldemar

Warwaszyńska-Cejko Renata

Wantuch Ryszard

Więckowska Lucyna

Wilczyński Piotr

Wojnowska Małgorzata

Zott Małgorzata