„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Wizytacja kanoniczna Biskupa Legnickiego

W sobotę, 12 grudnia 2020r w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Legnickiego, Zbigniewa Kiernikowskiego. O godz. 17:00 pasterz diecezji spotkał się z ks. Tomaszem Biszko i członkami Rady Parafialnej. Ze względu na zagrożenia epidemiczne, ilość osób została zredukowana do minimum. W czasie spotkania z Radą Parafialną poruszono sprawy działania parafii w aspekcie duszpasterstwa, liturgii oraz spraw ekonomicznych. Ks. Biskup zamienił po kilka zdań z każdym z członków Rady.

O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta eucharystia, której przewodniczył Biskup Legnicki. Współcelebransami byli: ks. Dziekan Bogdan Żygadło oraz ks. Rafał Berezowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu oraz nasz ksiądz Proboszcz.

Po powitaniu przez przedstawiciela Rady Parafialnej, ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i ekonomicznej parafii za okres od poprzedniej wizytacji, która miała miejsce w 2015r.

Następnie ks. Biskup przywitał zgromadzonych i wygłosił krótkie słowo wstępne, po czym rozpoczęła się msza św. W homilii ks. Biskup nawiązał do czytań mszalnych z III niedzieli Adwentu – niedzieli radości i zachęcał nas, abyśmy przyjęli z radością Dobrą Nowinę i wszystko, co wynika z niej dla nas, mimo trudności życia codziennego.

tekst: M. Ludorowski

zdjęcia: J. Foremny i M. Ludorowski