„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • BIURO PARAFIALNE

BIURO PARAFIALNE

KANCELARIA

  • środy: godz. 16:00 – 16:45
  • piątki: godz. 16:00 – 16:45
  • podczas trwania wizyty duszpasterskiej (styczeń) biuro czynne w piątki po wieczornej Eucharystii, godz. 18:30 – 18:45
  • w lipcu i sierpniu biuro czynne tylko w piątki po wieczornej Eucharystii, godz. 18:30 – 18:45
  • UWAGA! Ewentualne zmiany w otwarciu kancelarii zamieszczane są w aktualnych ogłoszeniach niedzielnych. 

Adres parafii: 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 
ul. Czarnoleska 2
PL 58-500 Jelenia Góra 
tel. (+48) 75-61-999-40  
mail: kontakt@parafiaczarne.pl 

Regon: 040113397
NIP: 611-25-00-780

Numer rachunku bankowego:

OGÓLNY (np.: darowizny na cele kultu; na sprzątanie kościoła; itp.):
Santander Bank Polska
46 1090 1926 0000 0001 3184 1706 

Skip to content