„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • REDAKCJA KATOLICKIEGO BIULETYNU PARAFIALNEGO

REDAKCJA KATOLICKIEGO BIULETYNU PARAFIALNEGO

Biuletyn wydawany był do roku 2015. 

Skip to content