„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

KONTAKT

Parafia pw. św. Judy Tadeusza
ul. Czarnoleska 2
PL 58-500 Jelenia Góra 

tel. (+48) 75-61-999-40  
mail: kontakt@parafiaczarne.pl 

Regon: 040113397
NIP: 611-25-00-780

 • PROBOSZCZ PARAFII: ks. dr Tomasz Biszko

 • BIURO PARAFIALNE:

  • środy: godz. 16:00 – 16:45

  • piątki: godz. 16:00 – 16:45 (w okresie zimowym w pierwsze piątki miesiąca z racji spowiedzi kancelaria czynna po Mszy św.)

  • UWAGA! W podczas wizyty duszpasterskiej biuro czynne tylko w piątki (godz. 18:30 – 18:45)
  • UWAGA! W lipcu i sierpniu kancelaria czynna tylko w piątki (godz. 18:30 – 18:45)
  • UWAGA! Ewentualne zmiany w otwarciu kancelarii zamieszczane są w aktualnych ogłoszeniach niedzielnych.
 • Numer rachunku bankowego:

  OGÓLNY (np.: darowizny; na sprzątanie kościoła; itp.):
  Santander Bank Polska
  46 1090 1926 0000 0001 3184 1706 

Skip to content