„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • ŻYWY RÓŻANIEC

ŻYWY RÓŻANIEC

W parafii istnieje jedna róża Żywego Różańca. Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Eucharystii o godz. 9:00. Zelatorką jest pani Jolanta Cymbaluk.  
Aktualnie do róży należy 20 osób.