„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • 1, 2 listopada Uroczystości Wszystkich Świętych i Wiernych Zmarłych

1, 2 listopada Uroczystości Wszystkich Świętych i Wiernych Zmarłych

Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar Boga. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga tę łaskę.

W tym dniu wspominamy właśnie tych wszystkich, którzy w swoim życiu potrafili współpracować z Łaską Bożą, w pełni ją wykorzystali i teraz przebywają w niebie: znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych. Datę tej uroczystości na 1 listopada  wyznaczył papież Grzegorz IV w 837 roku.

Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest „przedsionkiem nieba”.
Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na soborze w Lyonie w 1274 r., a potwierdził i wyjaśnił w osobnym dekrecie na soborze trydenckim (1545-1563). Dogmat o czyśćcu opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie Świętym oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej, oczyszczającej kary za grzechy oraz możliwość oraz potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych.

/Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/index.php/polska-kraj/245777,dzis-dzien-zaduszny.html/

2 listopada o godz. o godz. 17.00 w kaplicy na nowym cmentarzu przy ul. Sudeckiej została odprawiona Msza św. w intencji wiernych zmarłych. Po jej zakończeniu zgromadzeni przeszli alejami cmentarza z procesją modląc się za naszych zmarłych. Procesję zakończyliśmy przy grobie ks. Jerzego Gniatczyka – zasłużonego, zmarłego Proboszcza naszej parafii.

Skip to content