„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Author Archive

Biały tydzień

Po przyjęciu pierwszej Komunii Świętej przez następny tydzień dzieci uczęszczały wraz z rodzicami na popołudniowe nabożeństwa majowe o 17.45, a po nich na mszę świętą w swoich uroczystych, białych strojach. Życzymy im oraz ich rodzinom z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze.

M. Ludorowski

Niedziela Miłosierdzia Bożego, poświęcenie modlitewników dla dzieci

Dzisiejsze niedziela, 7-04-2024r, pierwsza po niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w Kościele Katolickim jest obchodzona jako: przewodnia, biała czy też Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże Miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Po mszach św. odbyła się zbiórka do puszek na statutową działalność naszej Caritas. Wtedy też Ks. Proboszcz poświęcił książeczki do nabożeństwa i uroczyście wręczył je dzieciom, które przyszły na mszę św. o godz. 11:00.

M. Ludorowski

Liturgia Wielkiej Soboty

W sobotę 30-03 o godz. 20:00 rozpoczęła się uroczysta liturgia Wielkiej Soboty – od zapalenia świecy paschalnej w ognisku przy grocie Maryi. Po wniesieniu paschału do kościoła pogrążonego w ciemności wierni zapalili swoje świece przy głośnym wołaniu celebransa: „Światło Chrystusa”. Świece te są symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością oraz życia nad śmiercią.

Wielkosobotnie święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim w ciągu dnia trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta – ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach.

Tego dnia nie tylko katolicy przychodzą do kościołów z koszykami wypełnionymi jajkami, chlebem, wędliną; w tzw. święconym lub inaczej święconce są też sól, czasem ciasta czy słodycze, bukszpanowe gałązki i bardzo często baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa. Księża święcą te pokarmy, które są przeznaczone na świąteczny stół. Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.

Jeleniogórska Via Crucis

W Wielki Piątek,  w samo południe,  wśród obojętnych przechodniów, wśród ulicznych straganów,  głównym jeleniogórskim traktem przeszła Droga Krzyżowa. Tradycyjnie rozpoczęła się w bazylice św. Erazma i Pankracego, a zakończyła w sanktuarium Krzyża św. Przewodniczył jej ks. dziekan  Bogdan Żygadło. W tym miejskim nabożeństwie udział wzięli duszpasterze i wierni z pięciu parafii, siostry zakonne i wielka rzesza mieszkańców naszego miasta. Licznie była reprezentowana nasza parafia, p.w. Św. Judy Tadeusza, m.in. w osobie ks. Proboszcza Tomasza Biszko, który również czytał niektóre rozważania Drogi Krzyżowej.

Liturgia Wielkiego Piątku

W piątek 29.03 o godz. 18:00 rozpoczęliśmy liturgię Wielkiego Piątku. Nabożeństwo rozpoczęło procesyjne wejście do świątyni ministrantów i księdza Proboszcza, który leżąc krzyżem na posadzce uczcił krzyż i mękę Pańską oraz modlitwę Jezusa w ogrójcu. Uroczyście została odczytana ewangelia św. Jana o męce Jezusa z udziałem scholi parafialnej JUDA CANTORES.

Liturgia Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek o godz. 18:00 została odprawiona uroczysta msza św. zwana też Mszą Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ostatniej wieczerzy Pana Jezusa wraz z apostołami przed Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W czytaniach nawiązuje się do wieczerzy, pierwszą ważną, wspomnianą w Piśmie Świętym był posiłek spożyty wieczorem przez Żydów przed ich pełnym znaków i cudów wyjściem z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza. Posiłek ten – z zabitego baranka, samca bez skazy, którego zabija całe zgromadzenie wieczorem – jakże przypomina ofiarę zabicia Jezusa – Baranka Bożego.

Czytanie z I listu św. Pawła do Koryntian wspomina o Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Zaś czytanie z ewangelii wg św. Jana opisuje nam obrzęd umycia nóg uczniom przez P. Jezusa podczas ostatniej wieczerzy.

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne w naszej Wspólnocie rozpoczęły się w niedzielę i będą trwały do wtorku. Prowadzi je ks. Dominik Słowiński, proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich i parafii Matki Bożej Różańcowej w Radomierzu.

Rekolekcje to czas, kiedy możemy zatrzymać się w biegu codzienności, by odnaleźć w sobie miłość do Boga, bliźniego i siebie samego. Mają nam one przypomnieć, jaką hierarchią wartości, jako chrześcijanie mamy się kierować. Rekolekcje mają nas wyciszyć, pomóc przemyśleć kim jesteśmy, gdzie w naszym życiu jest miejsce dla Boga i kim dla nas są bliźni. Ich zadaniem jest próba nowego spojrzenia na swoje życie.
Dlatego też, główną postacią, nad którą w swych rozważaniach zatrzymał się ks. Dominik, był Nikodem.

16-02 Droga Krzyżowa

W piątek 16-02 rozpoczęliśmy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, którą w naszym kościele będziemy celebrowali w piątki o godz. 17.30. W nabożeństwie wzięli udział liczni parafianie, także dzieci.

Od przyszłej niedzieli – pierwszej Wielkiego Postu – popołudniami, o godz. 15.00 będziemy śpiewać Gorzkie Żale i słuchać nauk pasyjnych. 

Skip to content