„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Author Archive

ŚW. JUDO TADEUSZU MÓDL SIĘ ZA NAMI!

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób szczególny czci się Patrona, czyli są to jakby imieniny Parafii. W dniu 28 października, we wspomnienie św. Judy Tadeusza, nasza parafia przeżywała takie właśnie święto. Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem Wspólnoty Wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu- powiedział we wstępie Gospodarz Parafii, ks. dr Tomasz Biszko. W końcu daje okazję poznania świętego Patrona Parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

7 LAT TEMU KS. JERZY STANĄŁ PRZED BOGIEM Z RĘKAMI PEŁNYMI DOBRYCH CZYNÓW

W siódmą  rocznicę odejścia Ks. Proboszcza Jerzego do domu Ojca, o godz. 15:00, przed jego grobem spotkała się grupa parafian i przyjaciół  śp. Ks. Jerzego. Odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji naszego byłego duszpasterza. Modlitwy poprowadził obecny proboszcz,  Ks. Tomasz Biszko.  Wieczorem została odprawiona Eucharystia w intencji śp. Ks. Jerzego. 

16 października: 44-ta niedziela papieska

W niedzielę, 16 października, przypada 44′ rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieraliśmy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Tradycyjnie w tym dniu przy wyjściu z kościoła nabywaliśmy „papieskie kremówki”. Dochód będzie przeznaczony na prace remontowo – inwestycyjne w naszej parafii.

Obchody w kaplicy św. Anny w Sosnówce

W niedzielę 24-07 w Sosnówce, w kaplicy p.w. św. Anny została odprawiona msza św. z okazji święta swej patronki, św. Anny. Kaplica Świętej Anny w Sosnówce położona jest na zachodnim, porośniętym lasem, zboczu Grabowca (784 m n.p.m.). Kaplica została pobudowana w miejscu Dobrego Źródła (zwanego też Źródłem Miłości lub Świętym Źródłem). Pierwsza, jeszcze drewniana, kaplica stała w tym miejscu już w XIII wieku. Obecny budynek pochodzi z początku XVIII-tego stulecia. Kaplica wybudowana jest na planie elipsy (10 x 14 metrów). W środku znajduje się główny ołtarz z obrazem Świętej Anny z Jezusem, Marią oraz Józefem, ambona i dwa ołtarze boczne oraz figura Świętego Wawrzyńca przeniesiona tutaj z kaplicy na Śnieżce w 1812 roku (https://www.karpacz.com.pl/atrakcje/kaplica-sw-anny-w-sosnowce). 

Dzięki uprzejmości p. Jana Foremnego załączmy zdjęcia niedzielnej mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza Roberta Kocioły.

23-25.07 Obchody święta Św. Krzysztofa

W związku z poniedziałkowym wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona kierowców, podróżnych, a także kolejarzy i żeglarzy, w sobotę 23.07 oraz w  niedzielę, po każdej mszy św., Ks. Proboszcz błogosławił kierowców i ich pojazdy, aby zawsze użytkowali je mądrze i odpowiedzialnie (poniżej zdjęcia z soboty i niedzieli). Kierowcy mogli otrzymać „kartę kierowcy” oraz obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa. Ofiary zebrane w tym dniu przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.

17 lipca, wizyta Rycerzy Św. Jana Pawła II

Dzisiejszej niedzieli o godz. 11 została odprawiona msza św. , w której wzięli udział członkowie Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Pierwsza chorągiew zakonu powstała 1 kwietnia 2011r. Regułę zakonu zatwierdził arcybiskup Henryk Hozer. Więcej wiadomości o zakonie: https://rycerzejp2.org/

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała jest przedłużeniem obchodów uroczystości liturgicznej na cały tydzień. Kiedyś w Kościele było kilkanaście oktaw, obecnie liczba ta została zmniejszona. Dziś kończy się Oktawa Bożego Ciała w Polsce, chociaż formalnie została zniesiona przez papieża Piusa XII. Mimo to w Polsce jej obchodzenie zostało zachowane jako zwyczaj. Z prośbą do Stolicy Apostolskiej zwrócił się w tej sprawie Episkopat Polski. Oktawa Bożego Ciała w Polsce nie ma więc charakteru liturgicznego, a jedynie zwyczajowy. 

W naszej parafii w czwartek 23 czerwca o godz. 18 została odprawiona Msza św. koncelebrowana przez Ks. Proboszcza i Ojca Ignacego Tomaszewskiego. Zakończyła ją procesja do 4 ołtarzy dookoła naszego kościoła. Po procesji Ks. Proboszcz pobłogosławił tradycyjne wianki przyniesione przez wiernych jako symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

16 czerwca po mszy św. o godz. 11 ruszyliśmy procesją po ulicach starszej części naszego osiedla, aby zamanifestować naszą wiarę wobec Najświętszego Sakramentu. I choć używa się w nazwie tylko „Boże Ciało”, wiadomo, że chodzi tu również o Jego Bożą Krew, które dopiero razem stanowią całego Chrystusa. Kościół rozumie to i wyraża w fakcie, że nie zawsze podaje się wiernym do spożycia Eucharystię w dwóch postaciach; wystarczy jedna postać Chleba albo Wina, która automatycznie zakłada konieczne dopełnienie. Podobnie dzieje się z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które głównie polega na adoracji Chrystusa pod postacią Chleba Eucharystycznego.

Na podstawie: https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/corpus-christi-ndash-boze-cialo

ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA ORAZ BIERZMOWANIE

Dnia 3 czerwca 2022 r. w naszej świątyni parafialnej dziękowaliśmy Bogu za dar tego miejsca i tych ludzi, którzy tę świątynie wznosili i tworzyli poprzez minione lata Żywy Kościół – Wspólnotę. W sposób szczególny modliliśmy się zwłaszcza za poprzednich proboszczów: śp. Ks. Zbigniewa Stefaniaka i śp. Ks. Jerzego Gniatczyka. Dziękowaliśmy Bogu za to, że znaleźli się ludzie, którzy ofiarowali miejsce, swoje siły, konkretną ofiarę materialną, swój czas, swoją pracę i umysł, swoje zdolności i serce dla tego, aby w tym miejscu, na Osiedlu Czarne powstał kościół. Ta świątynia to owoc konkretnego wysiłku, który podjęliśmy jako parafianie od 12. 08. 1990 roku, kiedy to ks. kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nasz kościół. Wspominaliśmy ten moment, kiedy w najbardziej uroczystym obrzędzie, 4 czerwca 2006 roku, dedykowano Bogu tę świątynię.

Niedziela, 29.05.2022 r. z kilku powodów okazała się w naszej Parafii wyjątkowa!

Ks. dr Tomasz Biszko, na mocy dekretu biskupa legnickiego, przestał być administratorem, a został pełnoprawnym Proboszczem Parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. Informacja ta została entuzjastycznie przyjęta przez wiernych obecnych w kościele.

Szczególnie uroczysty wymiar miała msza święta o godz. 12:30, która sprawowana była przez neoprezbitera, Krzysztofa Borysiewicza, w intencji ks. Tomasza z okazji 24 rocznicy święceń kapłańskich, a Ksiądz Proboszcz  modlił się w intencji ks. Krzysztofa. Liturgia sprawowana przez Księdza Prymicjanta była niezwykle podniosła. Młody kapłan wygłosił płomienną, poruszającą serce, homilię.

Podczas uroczystości nie zabrakło także odświętnej oprawy muzycznej, którą zapewnił chór parafialny, JUDA CANTORES pod kierownictwem p. Doroty Królikowskiej. Na zakończenie eucharystii, czcigodnym kapłanom, wręczone zostały kwiaty i złożone życzenia.

Po mszy św. ksiądz Krzysztof udzielał wiernym indywidualnego, prymicyjnego błogosławieństwa.

Księdzu Jubilatowi oraz Księdzu Prymicjantowi życzymy wielu lat wytrwałej posługi kapłańskiej, natchnienia Ducha Św. oraz jak największej rzeszy wiernych podczas odprawianych przez nich mszy św. i nabożeństw.