„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

10 października Dzień Papieski

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych niezamożnych osób z małych miejscowości za pomocą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia„. W dzisiejszą niedzielę swoimi ofiarami i modlitwą wsparliśmy tę fundację żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Przy wyjściu z kościoła nabywaliśmy „Papieskie kremówki”. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na cele remontowe w naszej parafii. 

Skip to content