„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Misje Święte w naszej Parafii

W dniach 19-27 października 2019 r. będziemy przeżywać w naszej wspólnocie czas świętej misji. Te wyjątkowe rekolekcje poprowadzi ks. Robert Ryndak ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła – Księży Michalitów. Misjonarz skierował do nas słowa pozdrowienia i prośby. Zachęcamy do lektury. LIST DO PARAFIAN PRZED MISJAMI

W terminie późniejszym podany zostanie szczegółowy program. Hasło Misji: „W cieniu anielskich skrzydeł”. 

Skip to content