„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Jubileusz Państwa Niewiadomskich

W sobotę, na mszy wieczornej ogół parafian dowiedział się, że Państwo Niewiadomscy obchodzą Jubileusz 32-Lecia stąd na tę okazję zamieszczamy swojego rodzaju laurkę autorstwa p. Jana Foremnego. Życzymy Jubilatom długich lat w zdrowiu, szczęściu i błogosławieństwie od Boga.

MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZ

Skip to content