„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

17.Marca – Droga Krzyżowa ulicami osiedla

W piątek 17 marca, tradycyjną Drogę Krzyżową odprawiliśmy po Mszy św. wieczornej i była ona połączona z przejściem ulicami naszego osiedla. Rozpoczęła się o godz. 18.30 przy kościele, a następnie, rozważając Mękę Chrystusa, udaliśmy się do pod krzyż znajdujący się na styku ulic Czarnoleskiej i Kalinowej. Pogoda dopisała, wierni też. Brakło tylko dobrego oświetlenia. Poniżej zdjęcia.

Skip to content