„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

19-10-2020, piąta rocznica śmierci Ks. Jerzego Gniatczyka

Dziś, w piątą rocznicę odejścia Ks. Proboszcza Jerzego do domu Ojca, o godz. 15:00, przed jego grobem spotkała się grupa parafian i przyjaciół Ks. Jerzego. Odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji naszego byłego duszpasterza. Modlitwy poprowadził obecny proboszcz, Ks. Tomasz Biszko. Był obecny także następca Ks. Jerzego, poprzedni Proboszcz naszej parafii, Ks. Mariusz Majewski. Po odmówieniu koronki dziękowaliśmy Bogu za dar, jakim był dla naszej społeczności Ks. Jerzy Gniatczyk. Polecaliśmy go także Bożej opiece. Warto przypomnieć, że Ks. Jerzy Gniatczyk był kolegą Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz, że obaj odeszli do Pana tego samego dnia, 19 października.

Zdjęcia J. Foremny

Tekst M. Ludorowski

Skip to content