„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • 2016-06-05 Festyn Parafialny z okazji 10-lecia poświęcenia Kościoła; stan na godz. 12:00

2016-06-05 Festyn Parafialny z okazji 10-lecia poświęcenia Kościoła; stan na godz. 12:00

Od godzin przedpołudniowych przy słonecznej, niezbyt gorącej pogodzie, z dużym rozmachem trwają przygotowania do rozpoczęcia festynu. Jego motto brzmi „POZNAJMY SIĘ”. Istotnie, nie wszyscy mieszkańcy Czarnego chodzą do Kościoła, ale mogą poznać nowych sąsiadów na festynie. Jest to duże przedsięwzięcie, które nie udałoby się, gdyby nie pomoc władz i służb miejskich (patrz zdjęcia poniżej). Oczywiście zaangażowanie mieszkańców i parafian jest także bezcenne. Czeka nas sporo atrakcji: loteria fantowa, zabawy dla najmłodszych, młodzieżowe zespoły muzyczne, występ „Teatru Naszego”, całość imprezy poprowadzi znany satyryk jeleniogórski, mieszkaniec naszej dzielnicy i parafii, p. Jacek Ziobro. Życzymy miłego popołudnia niedzielnego i zawarcia nowych, owocnych znajomości na naszym festynie 🙂

Zdjęcia i tekst: Mirosław Ludorowski