„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • 2016-10-28 Uroczystość odpustowa i bierzmowanie w naszej parafii

2016-10-28 Uroczystość odpustowa i bierzmowanie w naszej parafii

Z okazji odpustu w dzień patronalny św. Judy Tadeusza w naszej parafii miały miejsce ważne wydarzenia: wizyta biskupa Marka Mendyka, bierzmowanie 14 młodych ludzi oraz odpust parafialny.

O godz. 18 przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania powitali uroczyście ks. Biskupa. Ksiądz Mariusz Majewski przypomniał kontekst dzisiejszego wydarzenia: bierzmowanie 10-stycznia br. 14 osób przez Biskupa Legnickiego, do nich dołączyło 14 osób w dniu dzisiejszym, Rok Miłosierdzia, 1050-lecie chrztu Polski, 10-lecie poświęcenia naszego kościoła obchodzone 4 czerwca 2016 r., 19 października I-sza rocznica śmierci ks. Jerzego Gniatczyka.

Ksiądz Biskup w kazaniu zachęcał młodzież, aby wytrwała w wierze, nie ulegając duchowi tego świata. Zauważył, że w dzisiejszym świecie docierają do nas różne opinie, wśród których trudno usłyszeć najwartościowszy głos pochodzący od Boga. Usłyszymy go w ciszy i poszukiwaniach. Droga prowadząca do Boga jest wąska, ale nie schodźmy z niej na szerokie i wygodne z pozoru drogi, gdyż na nich Boga i prawdziwego szczęścia nie znajdziemy.

Pod koniec Mszy św. przedstawiciele młodzieży podziękowali ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania oraz ks. Proboszczowi za przygotowanie do tego wydarzenia. Obiecali także dobrze strzec wiary umocnionej przez dzisiejszy sakrament.  

Jedną z intencji Mszy św. była prośba o powrót do zdrowia dla p. Doroty Królikowskiej, która prowadzi chór parafialny „JUDA CANTORES”. Była ona pierwszy raz obecna po powrocie z długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Życzymy Jej szybkiego powrotu do pełnego zdrowia.

Po uroczystościach w kościele ks. Proboszcz zaprosił ks. Biskupa, przybyłych księży oraz Radę Parafialną na kolację, w czasie której gościom spoza parafii zaprezentował obecne działania, plany i dokonania naszej społeczności. Dziękuję osobiście wszystkim, którzy dołożyli starań o godną oprawę podczas spotkania Rady Parafialnej: przede wszystkim Państwu Bakom i Lisiak.

 

Tekst: M. Ludorowski

Zdjęcia: Jan Maj