„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2016-11-13 Wspomnienie o ks. Jerzym p. Iwona Łużniak

Te wspomnienia miały być zamieszczone w Biuletynie Parafialnym, ale póki go nie wydajemy, niech zagoszczą na stronie internetowej

W pierwszych dniach lipca 1987 r. przyszedł do nas „Duży człowiek” i przedstawił się: „Nazywam się Jerzy Gniatczyk i jestem nowym proboszczem na Czarnym”. I od tego dnia, przez te wszystkie lata, był codziennym gościem w naszym domu. Chrzcił nasze dzieci, doprowadził do komunii, bierzmowania. Towarzyszył nam w dobrych i złych chwilach, chorobach i śmierci naszych bliskich. Cieszył się z rodzinnych sukcesów i dawał wsparcie do nowych działań. Znajdował czas, by się zatrzymać w drodze do miasta lub jak wracał. Pytał, co słychać i zawsze z zainteresowaniem słuchał i dawał nadzieję. Miał swoje zdanie, ale był ciekawy innych ludzi i przy stole na plebanii można było spotkać rożne osoby. Wielkie poczucie humoru i dystans, ciekawość świata. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że było nam dane poznać ks. Jerzego, cieszyć się jego przyjaźnią i opieką.