„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2017-04-09 VIA CRUCIS ULICAMI NASZEGO OSIEDLA

Po radosnym porannym HOSANNA, wieczorem  w Niedzielę Palmową weszliśmy w klimat Wielkiego Tygodnia. Po raz pierwszy w historii, po naszym Osiedlu przeszła Droga Krzyżowa, w której udział wzięła duża grupa Parafian.

      Rozpoczęła się przy krzyżu ustawionym na rozwidleniu ul. Czarnoleskiej, tuż po zakończeniu II wojny światowej, w roku 1946 przez polskich osadników, a zakończyła  błogosławieństwem przy naszej świątyni.  Idąc uliczkami rozważaliśmy kolejne stacje Męki Chrystusa, które przygotował ks. Proboszcz, natomiast pan Dariusz Bak przewodniczył śpiewom pieśni pasyjnych.

Zdjęcia:

Barbara Ludorowska