„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2019-04-14 Droga Krzyżowa po ulicach Czarnego

W Niedzielę Palmową o godz. 17:00 spod Krzyża u styku ul. Czarnoleskiej z Kalinową wyruszyła już po raz trzeci procesja Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mariusza Majewskiego. Teksty rozważań czytali pp. Krystyna i Ryszard Sosowie.

Skip to content