„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2019-04-19 Liturgia Wielkiego Piątku

O godzinie 19 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku od symbolicznego oddania hołdu Jezusowi przez kapłana leżącego krzyżem. Po czytaniach chór Juda Cantores odśpiewał tekst męki Pana Naszego wg Św. Jana. Podczas homilii Ks. Mariusz nawiązał do tragicznego wydarzenia z ostatnich dni: pożaru Katedry Notre Dame w Paryżu. Mimo szalejącego ognia, krzyż przy ołtarzu nie uległ zniszczeniu i przejmująco błyszczy na tle spalonych szczątków dachu kościoła. Nasuwa się powiedzenie łacińskie: stat crux dum volvitur orbis  (czyli świat przemija, a krzyż trwa).

Po modlitwie Wiernych oddaliśmy cześć Krzyżowi Świętemu podchodząc i całując go. Na zakończenie liturgii ks. Proboszcz dokonał procesyjnego obrzędu symbolicznego pogrzebu Jezusa. Do godziny 23:00 trwała indywidualna adoracja.

M. Ludorowski

Skip to content