„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2020-09-06 Nowy rok szkolny

W niedzielę 6 września w czasie mszy św. o godz. 11:00 Ks. Proboszcz pobłogosławił dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny i ich tornistry. Tylko 1 dziecko, Oliwia, przyniosło tornister. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zgłosi się więcej dzieci. Apelujemy do rodziców, aby nie zaniedbywali troski o przeżycie roku nauki szkolnej z Bogiem.