„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

3 lipca, wspomnienie św. Tomasza, Apostoła

3 lipca przypada święto św. Tomasza – jednego z dwunastu apostołów Jezusa. Jest on patronem Indii, Portugalii, architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

Ewangelie niewiele mówią nam o osobie Tomasza. Nie znamy jego pochodzenia, rodziny czy zawodu. Jednak z kart Pisma Świętego możemy wywnioskować, że był on gorliwym uczniem o nieco gwałtownym usposobieniu.

Najbardziej znana scena z udziałem św. Tomasza ma miejsce niedługo po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ewangelista Jan tak opisuje to wydarzenie: Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,24-29). Ze względu na swoją postawę Apostoł został nazwany przez tradycję Niewiernym Tomaszem.

Dalsze losy Tomasza nie są nam znane. Według tradycji chrześcijańskiej oraz apokryfów miał on głosić Ewangelię wśród Partów, Medów i Persów, a potem w Indiach Południowych, gdzie poniósł śmierć męczeńską około roku 67. W III wieku jego relikwie zostały przeniesione do Edessy, następnie w XIII wieku na wyspę Chios i w końcu do Ortony.

W ikonografii św. Tomasz ukazywany był pierwotnie jako młodzieniec, natomiast później przedstawiany był jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój.

Oprac. Anna Pomianek /http://dziennikparafialny.pl/2012/swieto-sw-tomasza-apostola/

W naszej parafii imię to nosi Ks. Proboszcz Tomasz Biszk0. Z tej okazji składamy Księdzu życzenie Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności, wielu łask Bożych, zdrowia i sił w posłudze duszpasterskiej. Zamieszczamy kilka zdjęć z liturgii i krótkiego spotkania parafian z Solenizantem.

Zdjęcia: Jan Foremny