„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

30-06-2019 Początek wakacji

Rozpoczęły się wakacje. Spora część naszej młodzieży wyjechała. Nie ma także naszego organisty, p. Marka Niewiadomskiego. Zastępuje go inny – p. Jan. Może uda się z nim porozmawiać szerzej i zamieścić plon rozmowy na naszej stronie www. Nasz fotograf p. Jan Foremny powrócił do zdrowia i przypadkiem uwiecznił dziś obrzęd chrzcin. Od dziś mamy nową parafiankę, Nadię. Gratulujemy serdecznie i życzymy jej i jej rodzinie Bożego Błogosławieństwa.