„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • Niedziela 6 Marca: Wybory do Rady Parafialnej i wizyta Artysty Malarza

Niedziela 6 Marca: Wybory do Rady Parafialnej i wizyta Artysty Malarza

W niedzielę podczas 3 Mszy św. nasi parafianie wybierali przedstawicieli Rady Parafialnej. Spośród 17 kandydatów na kartkach można było wybrać maksymalnie 2 osoby. Wieczorem komisja skrutacyjna wyciągnęła 122 karty z urny. Po podliczeniu głosów wyniki wyborów przekazano Ks. Proboszczowi. Oficjalne wyniki zostaną wkrótce podane do wiadomości.

Wieczorem o godz. 18 w Sali Kominkowej odbyło się spotkanie z artystą malarzem p. Andrzejem Boj-Wojtowiczem. Ks. Mariusz nakreślił szeroką intepretację teologiczną powstających obrazów m.in.: Jezusa Miłosiernego, Wskrzeszenia Łazarza, Niewidomego z Siloe i witraża przedstawiającego Chrystusa. O artystycznych aspektach mówił twórca. Słuchacze zadawali pytania i dzielili się opiniami nt. powstajcego dzieła. P. Andrzej przedstawił m.in. krótki film ilustrujący powstawanie obrazu Jezusa Miłosiernego.

Skip to content