„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Author Archive

Bezpieczny senior !

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze zwracam się z gorącą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej parafii spotu przestrzegającego seniorów przed wyłudzeniami pieniędzy. W naszym powiecie wyłudzenia pieniędzy na szkodę seniorów są częste i mimo apeli Policji, seniorzy ulegają sugestii przestępców. Dlatego też w miarę możliwości prosimy o zamieszczenie przesłanego spotu.

Z poważaniem podinsp. Małgorzata Gorzelak

Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Jeleniej Górze

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej online

Dziś piątek. W Wielkim Poście ten dzień przeżywany jest w szczególny sposób, zwłaszcza przez udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Jednak ze względu na panującą pandemię wirusa, oraz zalecenia księży biskupów, aby nie gromadzić się w kościołach, a duchowo łączyć się ze wspólnotą, możemy uczestniczyć w nabożeństwie poprzez łącza internetowe.

Film „Najświętsze Serce”

Znana pisarka Lupe Valdes poszukuje inspiracji do książki i natrafia na tajemniczą historię sprzed lat. Wyrusza do Francji, miejsca tajemniczych objawień, gdzie w szklanej trumnie spoczywa nietknięte przez czas ciało wizjonerki, św. Małgorzaty Alacoque. 300 lat temu Jezus objawił jej swoje… Serce i przekazał 12 obietnic dla ludzi, którzy będą Je czcić.