„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

W odpowiedzi na pismo Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biskup Legnicki poleca dołączenie do ogłoszeń parafialnych w najbliższą niedzielę ogłoszenia o odpowiednie zachowanie na przejazdach kolejowo drogowych niniejszej treści:

Od 1 czerwca 2018 r. przejazdy kolejowo-drogowe zostały wyposażone w naklejki z indywidualnym Numerem Identyfikacyjnym.Zrzut ekranu 2018-09-29 o 11.05.48

Projekt ma na celu pomóc osobom, które znajdą się na dowolnym przejeździe kolejowo drogowym w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.Po wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja i napędów rogatkowych znajdują się żółte naklejki, które posiadają indywidualny numer identyfikacyjny.

W przypadku awarii, zagrożenia wypadkiem lub wypadku dzwoniąc pod wskazany na naklejce numer telefonu i podając operatorowi numer przejazdu, zwiększa się szansa na odpowiednio wczesne zatrzymanie ruchu pociągów, a tym samym uniknięcie nieszczęśliwego w skutkach zdarzenia.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo drogowych. Skrzyżowania torów z drogami są odpowiednio oznakowane i zapewniają bezpieczny przejazd, pod warunkiem przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zawsze niezbędna jest także rozwaga i odpowiedzialne zachowanie wszystkich użytkowników dróg.

Brawura, pośpiech, rutyna i skłonność do ryzyka niektórych kierowców oraz pieszych, to główne przyczyny 99°/o wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.Rozwaga i bezpieczne zachowania pozwolą każdemu bezpiecznie przejść i przejechać przez tory. Unikajmy niepotrzebnych tragedii. Zatrzymanie się przed każdym przejazdem to gwarancja bezpieczeństwa dla kierowcy, osób które przewozi i pasażerów pociągów.

Zachęcamy obejrzeć film poglądowy: http://diecezja.legnica.pl/informacja-pkp-do-ogloszen-parafialnych/